Průběh studia (G_PRHA)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Přehled údajů o studentovi - získané kredity, průměry, seznam zapsaných předmětů

Ovládání

Statut předmětu se určuje stejně jako v evid. kartě, tj. pro předměty aktuálního akad. roku a předchozích let dle stud. plánu aktuálního roku, pro předměty nového akad. roku (předměty zapsané v rámci předzápisu) dle stud. plánu nového akad. roku.

Kromě celkového průměru se všude do průměru započítávají pouze předměty, které se mají započítávat do ročníkového průměru (v evid. kartě je pro předmět položka R. pr. nastavena na A)

Příznak + označuje u typu zkoušky nutnost splnění zápočtu před zkouškou.

V sestavě se vypisují celkové získané kredity. Kromě toho se v odstavci Stav plnění bloků aktuálního segmentu studijního programu vypisují počty získaných kreditů v rámci jednotlivých bloků. Pokud je předmět splněný a nachází se ve více blocích, bude do počtu kreditů získaných v rámci bloku započtený opakovaně. Celkový součet získaných kreditů za jednotlivé bloky tedy obecně nelze porovnávat s celkovým počtem dosažených kreditů! Pro bloky, které mají nadefinovaný minimální počet předmětů nikoliv kreditů, se vypisuje tento počet ve sloupci Min. počet kreditů - pro odlišení s postfixem P, tj. stejně jako ve vizualizaci studia.

Pokud vyplníte parametr Děkan, tiskne se na konci sestavy, jinak se jméno děkana netiskne

V přehledu zápočtů a zkoušek se u předmětu ve sloupečku Uzn. se zobrazuje U, pokud je nastaveno Uzn.=A nebo je nastaveno Uzn.=N a rok varianty předmětu je menší než akad. rok.

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Studenti

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka