Potvrzení o studiu

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Na tomto místě se v budoucnu objeví aktualizovaná dokumentace k reportu "potvrzení o studiu", který byl v září 2021 převeden do nového reportovacího modulu na portál. Prozatím je ale dokumentace stále k dispozici zde u staré verze reportu. Nicméně některé novinky jsou již k dispozici zde v dalších kapitolách. Zároveň jsou některá

Generování studentem v portálu

Informace pro administrátory: Na portálové stránce "Moje studium" / "Průběh studia" v aplikaci "Výsledky studenta" lze umožnit studentům, aby si sami nechali systémem vygenerovat PDF s potvrzením o studiu. Studentům to umožníte tak, že celou funkci nakonfigurujete následujícím způsobem:

 • Parametr NOVE_TISKY .  nastavíte tak, aby obsahoval písmenko R (odpovídá tomu, že bude použito nejnovější potvrzení o studiu).

 • Konfigurace parametrů, které může student volit sám .  V sekci uživatelské nastavení v modulu reportů (přepnuti na roli administrátora) musíte nakonfigurovat uživatelské nastavení pro datový výstup "/reports/potvrzeni/potvrzeni" (respektive lze jej vyhledat i zadáním části názvu "Potvrzení o studiu") s tím, že upravíte již se tam pravděpodobně vyskytující řádek záznamu pojmenovaný "Student generuje klasické potvrzení o studiu z portálu" určený pro uživatelskou roli ST (=student). Vývojáři Vám připravili tento záznam již předem, vy si jej pouze upravíte podle svého. Určete tedy, které formulářové položky (=parametry reportu) umožníte studentům si zvolit a které budou nastaveny napevno (a případně jak). U tohoto potvrzení prosím NENASTAVUJTE žádný výstup do spisovky, žádné pečetění ani podepisování a ani žádné potvrzení před dokončením.

 • Parametr PORTAL_TISK_POTVRZENI_O_STUDIU .  nastavíte na hodnotu A (je parametrizovatelný do úrovně fakulta studenta). Tím zapnete funkcionalitu generování klasického potvrzení o studiu - tedy toho BEZ pečetě, toho co bylo v portálu už dávno.

 • Parametr POTVRZ_STUD_TEXT_DOLE .  text zobrazený na potvrzení o studiu ve spodní části (použito v případě, když se nepečetí). Lze použít HTML tagy.

Student pak bude mít možnost generování potvrzení o studiu v hlavní stránce své portálové sekce "Moje studium", tedy na podstránce "Průběh studia". Viz následující obrázky s ukázkou postupu:

Vygenerování potvrzení o studiu studentem, volba parametrů

Obrázek 749. Vygenerování potvrzení o studiu studentem, volba parametrů. 

Vygenerování potvrzení o studiu studentem, získání výstupu

Obrázek 750. Vygenerování potvrzení o studiu studentem, získání výstupu. 

Generování elektronické verze studentem v portálu

Od září 2021 podporuje IS/STAG možnost generování elektronicky podepsaných / pečetěných dokumentů z modulu reportů a speciálně podporuje i možnost generování potvrzení o studiu přímo studentem z portálu. Zprovoznění této funkcionality je ale poměrně složité, už jen proto, že vyžaduje součinnost až čtyř různých vzájemně nezávislých (ale vzájemně propojených) systémů - IS/STAG, modulu QSign od firmy Marbes, HSM modulu RemSig CESNETu a (volitelně ale doporučeně) i spisové služby. Následující návod slouží administrátorům jako komplexní seznam nastavení a úkonů, které je třeba zařídit, aby tato funkce byla k dispozici:

 • Zprovoznit externí modul pro elektronické podepisování .  Nejsložitější část celé operace. Je třeba nainstalovat, zprovoznit, nakonfigurovat a spravovat externí software, se kterým umí být IS/STAG propojen a který provádí elektronické podepisování/pečetění. Odkazy: dokumentace pro administrátory, dokumentace pro zákazníky, dokumentace k el. podepisování v modulu reportů v portálu.

 • Parametr NOVE_TISKY .  nastavíte tak, aby obsahoval písmenko R (odpovídá tomu, že bude použito nejnovější potvrzení o studiu).

 • Konfigurace parametrů, které může student volit sám .  V sekci uživatelské nastavení v modulu reportů (přepnuti na roli administrátora) musíte nakonfigurovat uživatelské nastavení pro datový výstup "/reports/potvrzeni/potvrzeni_student_elektronicke" (respektive lze jej vyhledat i zadáním části názvu "Elektronické potvrzení o studiu") s tím, že upravíte již se tam pravděpodobně vyskytující řádek záznamu pojmenovaný "Student generuje z portálu elektronické potvrzení o studiu" určený pro uživatelskou roli ST (=student). Vývojáři Vám připravili tento záznam již předem, vy si jej pouze upravíte podle svého. Určete tedy, které formulářové položky (=parametry reportu) umožníte studentům si zvolit a které budou nastaveny napevno (a případně jak).

  Zde doporučujeme se zamyslet, zda vůbec dát studentům na výběr, protože jim pravděpodobně dále popsaným parametrem STUDENT_TISK_POTVRZENI_MIN_DNU omezíte počet pokusů, takže téměř ztrácí smysl dát vůbec studentům nějaké volby - ale to je na Vás. U tohoto potvrzení samozřejmě MUSÍTE nastavit výstup do spisové služby a nebo výstup do modulu souborů (u instalací, kde spisovka není napojena či neumí přikládat přílohy), nastavte elektronické pečetění a zaškrtněte "Vyžadovat potvrzení před dokončením", aby student musel před pečetěním ještě potvrdit, že potvrzení opravdu vypadá tak, jak potřebuje.

 • Platnost typu dokumentu .  Chcete-li, aby byl výstup do spisové služby, tak ve formuláři SS0010 (Spisová služba - nastavení) najít typ dokumentu "Potvrzení o studiu" a nastavit mu platnost na "A".

 • Parametr PORTAL_TISK_POTVRZENI_O_STUDIU .  … na něm nově (od verze vydané 1.10.2021) elektronické potvrzení nezáleží. Tj. můžete mít v portálu nezávisle zapnuté generování pečetěné verze a nemusíte tam vůbec mít tu "klasickou".

 • Parametr STUDENT_TISK_POTVRZENI_MIN_DNU .  slouží k zapnutí funkcionality elektronického potvrzení o studiu (tj. jejímu zpřístupnění studentovi na jeho portálové stránce) a zároveň slouží k omezení toho, jak často může student potvrzení generovat. Omezení je proto, že časové razítko, které se při elektronickém pečetění dokumentu používá, stojí organizaci peníze a proto je účelné to omezit. Nastavením na hodnotu 0 (nula) funkcionalitu zapnete bez omezení.

 • Parametr EL_PECET_INFO_TEXT .  nastavíte na text, který chcete mít na potvrzení v případě pečetění namísto běžného "Razítko, podpis". Text může obsahovat zástupné podřetězce #DATUM# a #ORGANIZACE#, které jsou nahrazeny datumeme a názvem organizace. Typicky lze parametr nastavit např. na hodnotu "Dokument byl opatřen elektronickou pečetí dne #DATUM#, #ORGANIZACE#".

 • Parametr POTVRZ_STUD_TEXT_DOLE_PECET .  text zobrazený na potvrzení o studiu ve spodní části (použito v případě, když se pečetí). Lze použít HTML tagy.

 • Parametr SPIS_BINARNI_PRILOHY .  tento parametr říká IS/STAGu, že propojení se spisovou službou podporuje přenos binárních souborů (konkrétně PDF příloh k písemnostem). Pokud parametr není zapnutý, nebude přenos PDF do spisové služby k dispozici.

Co se týče přenosu výsledného dokumentu do spisové služby či do modulu souborů v IS/STAG, důvod je praktický. Externí modul pro elektronické podepisování/pečetění totiž provádí pečetění poměrně dlouho (v řádu jednotek minut) a proto není vhodné, aby student na výsledek v portálu čekal takovou dobu. Proto zvolte doporučené možnosti a aplikace pak studentovi vypíše informaci, že si má výsledný soubor vyzvednout ve spisové službě (v aplikaci "Nahlížení do spisu" či v modulu souborů IS/STAG). IS/STAG posílá studentům oznámení v okamžiku, kdy mu externí systém vrátí zpracovaný dokument a jakmile se podaří jej vložit do spisové služby / modulu souborů.

Student pak bude mít možnost generování elektronického potvrzení o studiu v hlavní stránce své portálové sekce "Moje studium", tedy na podstránce "Průběh studia". Viz následující obrázky s ukázkou postupu:

Vygenerování elektronicky pečetěného potvrzení o studiu studentem, krok 1

Obrázek 751. Vygenerování elektronicky pečetěného potvrzení o studiu studentem, krok 1. 

Vygenerování elektronicky pečetěného potvrzení o studiu studentem, potvrzení

Obrázek 752. Vygenerování elektronicky pečetěného potvrzení o studiu studentem, potvrzení. 

Vygenerování elektronicky pečetěného potvrzení o studiu studentem, hotovo

Obrázek 753. Vygenerování elektronicky pečetěného potvrzení o studiu studentem, hotovo. 

Omezení generování potvrzení pro studenty

 • V průběhu akademického roku nelze generovat potvrzení pro nacházející akademický rok

 • Pro aktuální akademický rok nelze generovat potvrzení, pokud není vloženo datum zápisu, datum nástupu po přerušení studia nebo pokud není proveden samozápis