Kalendář předmětu

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Portlet Kalendář předmětu slouží k přehlednému znázornění většího množství událostí v rámci delšího časového intervalu (typicky akademický rok, nebo semestr). Má tři varianty: Kalendář předmětu, studenta a vyučujícího. Portlet je využitelný zejména k upozornění uživatelů na blížící se důležité termíny, který by neměly zůstat nepovšimnuty.

Zobrazované informace

Portlet slouží k přehlednému zobrazení většího množství informací (událostí), které jsou vázány na konkrétní čas. Tyto události mohou být jak krátkodobé (v portletu jsou zobrazeny jednoduchou ikonkou a popiskem), tak i dlouhodobého charakteru (pak jsou zobrazeny barevným pruhem, který zároveň vyjadřuje délku trvání události).

Portlet sám o obě žádné události nespravuje, pouze zobrazuje informace získané z jiných zdrojů. Těmito zdroji je IS/STAG, portlet Aktuality a portlet Semestrální práce. Dále na časové ose lze zobrazovat kalendářní data mající vztah k univerzitě: začátek a konec akademického roku, semestru a zkouškového období, rektorská volna a změny v rozvrzích.

Portlet má tři podoby:

  • Kalendář předmětu

  • Kalendář studenta

  • Kalendář vyučujícího

Kalendář Předmětu

Tento klon portletu je určen k umístění na libovolnou stránku předmětu. Zobrazuje data zkoušek a semestrálních prací konkrétního předmětu. Termíny zkoušek jsou načítány z IS/STAG, termíny semestrálních prací z portletu Semestrální práce. Dále může přehledně zobrazovat kalendářová data a aktuality daného předmětu, u kterých je vyplněn časový údaj (začátek a případně i konec).