Data o výsledcích přijímacího řízení pro MŠMT

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Export dat o výsledcích přijímacího řízení do textového souboru pro MŠMT, sestava je každoročně upravována podle aktuálních požadavků.

Ovládání

Vybírají se všichni uchazeči hlásící se na magisterskébakalářské studijní programy, které jsou vykazované do matriky. U studijních programů, kde je nastavená položka Po novele na Ano nebo Akred. se special. na Ne nejdou do výstupu kódy specializace, čímž se zamezí chybám kontrolního programu - kód oboru (dnes specializace) není v číselníku AKVO. Vyberou se pouze uchazeči, kteří byli na příslušný přijímací obor vloženi (určuje pr_uchazeci.date_of_insert) do datumu Stav ke dni včetně. Všem uchazečům, kteří nemají vyplněné IZO se automaticky doplní IZO 666666666.

Každý přijímací obor představuje jeden řádek výstupu. Toto řešení bylo zvoleno, protože položky VYPRZAPS jsou vázané na konkrétní přijímací obor a nelze tedy do jedné řádky vypsat více oborů. V případě kombinace se vyberou pouze obory (resp. aprobace), které mají nastavený příznak Vykazován. Jednotlivé položky na řádce jsou oddělené znakem | a jsou v uvozovkách.

Pro správnou funkci výstupu musí být pro doménu ROZHODNUTI vyplněna položka Pom. hodnota 2 odpovídajícími hodnotami z číselníku MCPR (Výsledek přijímacího řízení), který lze nalézt na stránkách MŠMT.

Název výstupního souboru se vygeneruje již ve formátu, který akceptuje kontrolní program MŠMT. V číselníku pracovišť musí být správně vyplněná čísla fakult, vygenerovaný soubor pak má např. pro fakultu FDU na ZČU v Plzni název uch23419.txt. Není-li číslo pracoviště vyplněné, bude mít soubor název uiv.txt. Takový název souboru ale kontrolní program akceptovat nebude, soubor je třeba přejmenovat nebo lépe číslo pracoviště k fakultě doplnit a soubor vygenerovat znovu.

Případné další informace ohledně sběru dat lze nalézt na stránkách MŠMT.

Poznámky

Veškeré potřebné informace ohledně sběru dat lze nalézt zde.

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty