Obecné ovládání formulářů

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Obecné informace

 • Povinné hodnoty ve formulářích poznáme podle toho, že jsou zobrazeny tučně.

 • Když chvilku postojíme myší na položce, zobrazí se popis této položky.

 • Chybová, upozorňující i jiná hlášení se zobrazují na spodní bílé liště.

 • Pokud chceme v nějaké položce vyhledat nějakou hodnotu a jsme přepnuti do dotazovacího režimu (přes klávesu F7), nemusíme zadávat celou hledanou hodnotu. Znaky %_ nám umožní vyhledat např.

  • při zadání les% slova les, lesní, lesník apod. ale nevybere např. ples

  • při zadání %les% slova les, lesní, lesník, ale i ples

  • při zadání les_ slova lesy, ale nevybere les ani lesní

  To znamená, že znak % nahrazuje několik libovolných znaků (třeba 0 znaků) a znak _ nahrazuje právě jeden libovolný znak.

 • po kliknutí na tuto ikonu umístěnou u položky se nám zobrazí číselník se seznamem hodnot vhodných pro tutu položku. Žádné jiné hodnoty není možné do položky vkládat.

Klávesy obecně

 • Kopírování textu z položky do položky:

  • V první položce označíme pomocí myši text, který chceme kopírovat. Najedeme myší na začátek textu, stiskneme levé tlačítko myši, táhneme myš na konec textu a pustíme tlačítko myši.

  • Stiskneme klávesu CTRL, držíme a přitom stiskneme klávesu C. Potom obě klávesy pustíme.

  • Přesuneme se na místo, kam chceme text vložit.

  • Stiskneme klávesu CTRL, držíme a přitom stiskneme klávesu V. Potom obě klávesy pustíme.

  • Text se zkopíruje. Nyní už máme text v paměti počítače a pomocí kláves CTRL+V ho můžeme zkopírovat několikrát.

 • Pokud stojíme na položce do níž se vkládá datum a stiskneme klácvesu F9, zobrazí se nám grafický kalendář organizovaný po týdnech. Jakmile si v něm vybereme nějaké datum, toto datum se zobrazí v položce.

 • Přesun kurzoru na další položku provedeme pomocí klávesy TAB. Přesun zpět provedeme tak, že stiskneme klávesu SHIFT, držíme ji a přitom stiskneme klávesu TAB. Potom obě klávesy pustíme.

Popis menu

AkceZákladní práce s formulářem
Vyčistit všeShift+F7Vyčistí všechny vybrané záznamy (nesmaže je)
UložitF10Uloží provedené změny do databáze
Tisknout Vytiskne obsah obrazovky na tiskárnu
KonecEscUkončí práci s formulářem / ukončení dotazovacího režimu
EditacePráce s políčkem
VyjmoutCtrl+X Obsah políčka uloží do schránky a smaže políčko
KopírovatCtrl+C Do políčka nakopíruje obsah schránky
VložitCtrl+V Do políčka vyprázdní obsah schránky
Editovat Otevře větší okénko pro přečtení celého obsahu políčka
BlokPráce s bloky
PředchozíCtrl+PgUp Přesun do předchozího bloku
Následující Ctrl+PgDn Přesun do následujícího bloku
Vyčistit Ctrl+F5 Vyčistí obsah celého bloku
ZáznamPráce se záznamy
Předchozíá, PgUp Přechod na předchozí záznam
Následujícíâ, PgDn Přechod na následující záznam
Nahoru  Přechod o obrazovku nahoru
Dolů  Přechod o obrazovku dolů
VyčistitShift+F4Vyčistí záznam, který je právě editován - vymaže zvolený vybraný záznam z obrazovky (nezruší jej)
ZrušitShift+F6Zruší záznam, který je právě editován (fyzické zrušení se provede až po uložení do databáze)
VložitF6Zkopíruje předchozí záznam do nového
DuplikovatF4 Zkopíruje předchozí záznam do nového
Zamknout   Zamkne záznam
PolePráce s políčkem
PředchozíShift+Tab Přechod na předchozí políčko
NásledujícíTab Přechod na následující políčko
VyčistitCtrl+U Vyčístí obsah políčka
DuplikovatF3 Zkopíruje obsah políčka z předchozího záznamu
DotazPráce s dotazy
VložitF7Vyžádání dotazu
ProvéstF8Provedení zvoleného dotazu
Poslední kritéria  Zobrazí kritéria posledního dotazu
ZrušitEscZrušení dotazu
PočetShift+F2 Zobrazí počet dotazem vybraných záznamů
Násl. sadaCtrl+> Přechod o obrazovku dolů
NastaveníNastavení systému
Automatický dotazovací režim  Zobrazí hned určité detaily
Řazení záznamů  Způsob seřazení záznamů vybraných dotazem
WindowPráce s okny a aplikacemi
Cascade  Srovná všechna obnovená okna do kaskády
Tile  Srovná všechna obnovená okna vedle sebe
Arrange Icons  Srovná ikony aplikací v rámci okna
nápisy pod čarou  Označují aplikace, které jsou právě spuštěny
NápovědaPráce s nápovědou
NápovědaparaF1Nápověda - spustí nápovědní okno
KlávesyCtrl+K Nápověda funkčních kláves
Seznam hodnotF9Zobrazí seznam možných hodnot (pokud existuje)
Zobrazit chybuShift+F1 Nastala-li chyba, zobrazí se v nápovědní řádce
Ladění  Pro uživatele bezvýznamné