Změna vlastníka absolventa (AN0090)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Převedení záznamu o absolventovi jinému vlastníku.

Ovládání

V bloku Absolventi zadáme filtr pro výběr studentů. Po stisku klávesy F8 se zobrazí záznamy podle zvoleného filtru. U kteréhokoli záznamu lze změnit jeho vlastníka vybráním jména ze seznamu nebo zapsáním jména jiného vlastníka do položky Nový vlastník.

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Zahraniční referentka