Číselné řady diplomů a vysvědčení (OP0040)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Formulář slouží k vyplňování číselných řad vysvědčení, diplomů a dalších dokumentů.

Ovládání

Tento formulář obsahuje jediný blok Číselné řady. Pomocí formláře je možné zadat v položce Kód dokumentu prefix, který chce mít fakulta vytištěn před číslem dokumentu, do položky Posl. číslo se zadá poslední pořadové číslo dokumentu, které již bylo pro dokument použito, do položky Typ dokumentu zkratka, charakterizující určitý typ dokumentu a do položky Význam se zadá význam zkratky neboli celý název typu dokumentu. Záznamy lze pouze vkládat nebo rušit, nikoliv opravovat. Aby číslování dokumentů začínalo od 1, je třeba do položky Posl. číslo vložit na začátku 0.

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Tajemník fakulty