Uchazeči - kontrola údajů (G_PR_KON)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Uchazeči - kontrola údajů

Ovládání

Sestava vypisuje všechny důležité údaje z přihlášek pro kontrolu údajů v databázi . Řazeno abecedně podle jmen uchazečů. Údaje jsou seskupeny podle těchto polí: fakulta, studijní program, obor/kombinace, typ, forma.

Hlavní výběrové parametry: Studijní program (Fakulta, typ, forma), Studijní obor, kombinace, Místo

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Přijímací řízení

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty