Program předmětu — Schéma aplikace, podmínky pro přístup

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

K čemu aplikace slouží, kde se nachází, rozdělení do portletů

Stránka Program předmětu je umístěna v záložce Moje výuka a je určena vyučujícím a uživatelům s rolí Katedra, kteří zde mohou upravovat podrobné údaje o předmětu, jež jsou zobrazeny v jeho sylabu. Aplikace je tvořena třemi portlety.

Rozložení portletů aplikace Program předmětu na portálové stránce

Obrázek 216. Rozložení portletů aplikace Program předmětu na portálové stránce. 

 • Portlet Informace o učiteli: slouží k výběru role, kterou chce pro svou činnost v IS/STAG uživatel použít — pokud jich má k dispozici více (role katedra pro sekretářku, více rolí z důvodu výuky na více katedrách apod.). Vybranou roli uživatel může kdykoliv změnit, portlet je přístupný na všech podstránkách IS/STAG. Detailní popis viz kapitola Vyučující v IS/STAG.

 • Portlet Předměty učitele: zobrazuje seznam předmětů, ke kterým má vyučující nějaký vztah — je jejich garantem, přednášejícím nebo vede seminář či cvičení. Portlet slouží pro výběr předmětu, jehož údaje chce uživatel měnit nebo zadávat.

 • Portlet Program předmětu: obsahuje sadu formulářů, prostřednictvím kterých může (za předpokladu splnění nastavených podmínek) uživatel zadávat či měnit program předmětu, obsahující následující bloky informací:

  • Cíle předmětu — (dříve anotace)

  • Požadavky na studenta

  • Obsah předmětu

  • Předpoklady — další informace k podmíněnosti studia předmětu

  • Získané způsobilosti

  • Vyučovací a hodnotící metody

  • Literatura

  • Zařazení ke skupinám oborů

  • Časová náročnost

  Portlet slouží také k zadávání informací potřebných pro tzv. Q-RAM (více např. na https://is-stag.zcu.cz/zakaznici/novela_vs_zakona/q-ram.html). V takovém případě je upravena struktura Předpokladů a portlet neumožní úpravu v záložkách Způsobilosti, PožadavkyMetody. Místo nich jsou zobrazeny formuláře pro úpravu informací Q-RAMu na záložkách Výsledky učení, Hodnoticí metodyVyučovací metody. Co se konkrétně bude zadávat (Q-RAM, nebo původní program předmětu) se řídí ročním parametrem QRAM_U_PREDMETU.

Podmínky pro přístup a omezení

Zda uživatel může provádět změnu programu předmětu, závisí na nastavení parametrů IS/STAG:

 • Omezení časové — úpravu je možné provádět pouze v určitém časovém okně.

 • Omezení rolí uživatele — Portlet v současné době podporuje dvě role — Vyučující a Katedra. V případě role vyučující je umožněna změna programu pouze garantům vybraného předmětu. Pro roli Katedra je možné provádět změnu u všech předmětů, které jsou na katedře vyučovány. V případě, že portlet zobrazí varování nebyla nalezena žádná role naleznete vysvětlení a řešení v kapitole Nastavení přístupu vyučujícího.

Časová omezení pro záložku Cíle

Úpravy Cílů předmětu (dříve anotace) se řídí parametrem DEADLINE_PREDM. Pokud tento parametr není nastaven, pak

Časová omezení pro ostatní záložky

Pro ostatní záložky je podobně jako v předchozím případě vyloučena editace pro prošlé roky variant. Program předmětu na budoucí ak. roky lze upravovat bez omezení. Úpravy právě probíhajícího rok varianty jsou následující: