Kontrola plagiátorství — Schéma aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

K čemu aplikace slouží, kde se nachází, rozdělení do portletů

Aplikace slouží studentům, vyučujícím (vedoucím prací a oponentům), sekretářkám a vedoucím kateder, tajemníkům a děkanům fakult, prorektorům ke sledování průběhu kontroly kvalifikačních prací systémem theses.cz, který kontroluje odevzdávané kvalifikační práce vůči sobě a hledá podobné či shodné části textu.

Rozložení portletů aplikace na portálové stránce

Obrázek 395. Rozložení portletů aplikace na portálové stránce. 

Přístup k aplikaci, uživatelské role

Přístup k výsledkům kontroly plagiátů se může lišit na každé katedře. Katedry a fakulty mohou nastavit systém IS/STAG libovolným způsobem a umožnit tak přístup ke kvalifikačním pracím různým uživatelským rolím. Obecně může být umožněn přístup těmto uživatelům a uživatelským rolím ve vztahu ke kvalifikační práci:

 • Autor práce (student)

 • Vedoucí práce

 • Oponent práce

 • Konzultant na univerzitě uvedený u práce

 • Konzultant mimo univerzitu uvedený u práce

 • Sekretářka katedry (pod kterou práce náleží)

 • Vedoucí katedry (pod kterou práce náleží)

 • Studijní referentka (fakulty autora práce)

 • Tajemník fakulty (fakulty autora práce)

 • Děkan fakulty (fakulty autora práce)

 • Prorektor

 • Vedoucí státnicové komise

 • Člen státnicové komise

Pro informaci o aktuálním nastavení přístupových oprávnění je v aplikaci k dispozici záložka Oprávnění.

Detailní informace o nastavování přístupových oprávnění k výsledkům kontrol plagiátů jsou pro administrátory IS/STAG k dispozici na této stránce (přístup omezený heslem).