Kontroly

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Dostupné kontroly

 • Součet A kreditů za semestr nesmí být větší než 30.

 • Součet kreditů v B bloku je menší než minimum kreditů, které student musí za blok získat.

 • Počet předmětů v B bloku je menší než minimum předmětů, které student musí za blok absolvovat.

 • B bloky, kde součet kreditů předmětů bloku se rovná minimu kreditů (blok je de-facto povinný celý, jedná se o falešný A blok).

 • Kontrola správného pořadí podmiňujících A předmětů (musí se vyskytovat v plánu dříve nebo ve stejném semestru jako daný předmět).

 • Minimální procento kreditů pro C předměty ve studijních plánech podle je větší nebo rovno parametru PLANY_MIN_KREDITU_PRO_C_PREDM

 • Plán nesmí obsahovat vyloučené A předměty.

 • Součet kreditů za A předměty a minimální počet kreditů u B a C bloků nesmí být větší, než limit kreditů nastavený u studijního programu nebo oboru.

 • Plán neobsahuje víc ročníků, než je standardní doba studia u studijního programu nebo oboru.

 • Upozornění na vícenásobný výskyt předmětu ve studijním plánu.

Kontroly plnění předmětů (mimo Editor studijních plánů - provádí přímo IS/STAG)

 • IS/STAG při kontrolách A bloku zjišťuje, zda každý předmět A bloku byl splněn. Pokud by byl předmět uvedený v A bloku vícekrát a splněn jen jednou, tak se to bere jako splnění všech jeho uvedení v bloku. Pokud by byl předmět splněn vícekrát (u předmětů s umožněným vícezápisem), tak se započítává jen to jedno splnění, ta další splnění systém pro kontroly A bloku nezajímají.

 • IS/STAG při kontrolách B bloku kontroluje předměty splněné studentem a zda patří do B bloku. Pokud ano, tak je započítá (buď počet předmětů nebo součet jejich kreditů) a celkové číslo porovná s minimem, které má student z B bloku splnit. Tj. pokud student splnil předmět jednou a v B bloku je uveden vícekrát, tak se započte jen jednou. Pokud student splnil předmět dvakrát (u předmětu s umožněným vícezápisem) a v B bloku je uveden třikrát, tak se započte jen dvojí absolvování předmětu.