Předměty - statistika (GST_ZNA)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Sestava zobrazuje četnost známek a pokusů z předmětů ve vybraném období. Vypisuje se katedra, název předmětu, včetně verze předmětu, akad. rok, semestr, počet studentů,četnost známek, průměrná známka(ze skutečně absolvovaných), průměrná známka (včetně neabsolvovaných), četnosti počtů pokusů, průměrný počet pokusů (skutečně absolvovaných) a průměrný počet (včetně neabsolvovaných)

Ovládání

Parametry sestavy jsou : Akad. rok, Fakulta, Katedra, Předmět, Verze předmětu, Forma studia, Místo výuky, Semestr

Přístup

  • Administrátor

  • Fakultní rozvrhář

  • Fakultní superrozvrhář

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Univerzitní rozvrhář

  • Zahraniční referentka