Tisk studijních plánů (Z_SP_TEX)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Sestava slouží k vytvoření zdrojového souboru v TeXu pro tisk studijních plánů oborů. Používá se mj. pro tisk fakultní informační brožury.

Ovládání

V položce Název cíle je nutné zadat cestu a název souboru, kam se má zdrojový text uložit. Přípona souboru musí být .tex. Pomocí parametru Jazyk můžete určit jazykovou mutaci, ve které se má zdrojový text vytvořit. Po vygenerování souboru se automaticky spustí prohlížeč TeXu, ve kterém vidíte výsledek Vaší sestavy.

Studijní plány mohou být setříděné podle kódu stud. programu, pořadí stud. plánu, názvu programu, čísla oboru, typu, formy, etapy, čísla specializace nebo podle pořadí stud. plánu, kódu stud. programu, názvu programu, čísla oboru, typu, formy, etapy, čísla specializace. Záleží na nastavení parametru sestavy Třídění dle pořadí studijních plánů. Bloky předmětů jsou setříděné podle pořadí segmentů stud. plánů, pořadí bloku, statutu bloku, názvu. Pokud nechcete tisknout bloky v pořadí podle segmentů, nastavte pořadí segmentů u stud. plánu na stejnou hodnotu. Předměty jsou setříděné podle ročníku, semestru, pořadí předmětu, katedry a zkratky předmětu.

Vybírají se jen platné obory.

Při nastavení parametru Tisknout názvy stud. plánů se bude tisknout i název stud. plánu.

Při nastavení parametru Tisknout názvy segmentů se budou tisknout i názvy segmentů a k nim odpovídající bloky předmětů.

Poznámka vyplněná u studijního plánu, bloku se vytiskne vždy za příslušným stud. plánem, blokem.

U položky Počet kred. se mohou objevit pomocné symboly, které mají tento význam:

*

předmět je podmíněn nebo vyloučen jinými předměty

+

předmět je nutno vykonat v prvním semestru studia

!

předmět nemá výuku (v ZS ani v LS)

Při nastavení parametru Výstup pro tvorbu DVD brožury nedostává uživatel klasický Texovský výstup. Pouze se uloží na disk soubor, který dále slouží jako zdroj pro výrobu CD s elektronickou podobou brožury.

Uložení souborů

Při spuštění sestavy se automaticky uloží na lokální disk všechny soubory uložené v databázi u vybíraných stud. plánů.

Poznámky

V případě, že jednotky výuky chceme vypisovat u počtu jednotek, je třeba mít vyplněnou položku pom_hodnota pro doménu JEDNOTKA_VYUKY. Je vhodné vyplnit pouze pro nestandardní hodnoty domény, má sloužit k upozornění na nestandardní jednotky výuky u předmětu.

Přístup

 • Administrátor

 • Fakultní rozvrhář

 • Fakultní superrozvrhář

 • Hosté

 • Katedra

 • Knihovna

 • Knihovna - správce

 • Prorektor

 • Přijímací řízení

 • Správa stud. plánů

 • Studenti

 • Studijní referentka

 • Tajemník fakulty

 • Univerzitní rozvrhář

 • Zahraniční referentka