Rozpočtové výstupy — Schéma aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

K čemu aplikace slouží, kde se nachází, popis

Aplikace slouží k zobrazování počtu studentů, kteří v průběhu uplynulých čtyř let absolvovali stáž na zahraniční univerzitě, nebo počtu zahraničních studentů na dlouhodobém pobytu. Jsou zde vykazováni všichni studenti, kteří byli k 31.10. daného akademického roku ve stavu studuje a jejichž výjezd trval alespoň 30 dní.

Aplikace je přístupná na záložce IS/STAG na podstránce Rozpočtové výstupy. Aplikaci tvoří jeden portlet. Je určena pro role Tajemník fakulty, Studijní referent/ka, ECTS koordinátor, Management, Administrátor a Prorektor.

Portlet sestává ze čtyř záložek:

 • Výjezdy. Zahraniční stáže domácích studentů.

 • Příjezdy. Stáže zahraničních studentů na místní univerzitě.

 • Cizinci nesamoplátci. Cizinci nesamoplátci na dlouhodobém pobytu.

 • Cizinci samoplátci. Cizinci samoplátci na dlouhodobém pobytu.

Rozpočtové výstupy - záložky, vyhledávací formulář, nalezené výsledky

Obrázek 502. Rozpočtové výstupy - záložky, vyhledávací formulář, nalezené výsledky. 

U každé záložky lze zobrazit přehled počtu studentů nebo si nechat vypsat údaje o konkrétních studentech v možnosti Zobrazit detail. Hledané záznamy lze filtrovat pomocí parametrů vyhledávacího formuláře:

 • Fakulta. 

 • Typ studia. 

 • Typ stáže. Je k dispozici jen u záložek VýjezdyPříjezdy.

 • Rok. K dispozici jen u detailu. Je dán dle koncového data intervalu. Příklad:

  • Výjezdy, příjezdy. Rok 2010: všechny mobility, které probíhaly v rozmezí: 1.9. 2009 - 31.8. 2010

  • Cizinci. Rok 2010: aktivní nepřerušená rozestudovaná studia studentů - cizinců k 31.10.2010

V přehledu počtu studentů si může uživatel po kliknutí na ikonku s grafem zobrazit nalezená čísla v grafové reprezentaci, a to ve dvou podobách:

Graf počtu studentů v různých kategoriích v daném roce

Obrázek 503. Graf počtu studentů v různých kategoriích v daném roce. 

Graf počtu studentů v dané kategorii v průběhu posledních čtyř let

Obrázek 504. Graf počtu studentů v dané kategorii v průběhu posledních čtyř let. 

U záložek VýjezdyPříjezdy jsou k dispozici také údaje o počtu dní, které studenti na stáži strávili.