Uživatelské rozhraní

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Každý zákazník, které provozuje systém IS/STAG, má nainstalován i modul webových služeb (jednotlivé instalace se však liší v rozsahu a konkrétním nastavení služeb). Seznam zákazníků a adres URL jejich běžících modulů WS lze stáhnout z následující adresy:

https://stag-ws.zcu.cz/ws/services/rest2/zakaznici/getSeznamProvozovanychWS

Pro veškerá testování doporučujeme využívat DEMO instalaci systému IS/STAG, jehož rozhraní webových služeb se nachází na adrese:

https://stag-demo.zcu.cz/ws/

Webová aplikace vypadá u všech zákazníků vždy stejně a obsahuje následující záložky:

  • Vítejte.  Zde naleznete velmi stručný popis modulu, informace o aktuální verzi a detailní seznam novinek a změn, které během vývoje modulu postupně probíhají.

  • Aktuální seznam služeb.  Seznam rozhraní a jednotlivých služeb, včetně všech parametrů a aktuálního nastavení. Obsahuje všechny typy rozhraní, které jsou aktuálně podporovány (tj. SOAP, REST a starší REST rozhraní). V popisech jednotlivých služeb jsou uvedeny odkazy na dokumenty se strojovou specifikací a popisem služeb - typicky na soubory WSDL, WADL, OpenAPI a podobně. Tyto následně slouží při generování softwarových klientů webových služeb.

  • Spouštění služeb.  Téměř všechny služby, které jsou publikovány prostřednictvím REST rozhraní, je možno v této sekci zavolat prostřednictvím webového formuláře a následně si výstup služby stáhnout v libovolném podporovaném formátu.

  • Spouštění reportů.  IS/STAG obsahuje modul nových reportů, který je dostupný v portálu IS/STAG a zároveň je provizorně k dispozici i v modulu webových služeb. POZOR, umístení nových reportů v modulu WS není garantováno a v budoucnu bude odebráno.