Uchazečaplikace a informace pro uchazeče o studium

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Záložka Uchazeč je viditelná všem uživatelům portálu a je určena zájemcům o studium na škole. Obsahuje aplikace pro podání přihlášky na školu elektronickou formou a zjištění výsledků přijímacího řízení. Dále by měla obsahovat odkazy na důležité informační zdroje týkající se přijímacího řízení.

Rovněž je zde umístěna aplikace určená zájemcům o krátkodobý studijní pobyt na škole: ECTS — příjezdy.

Organizace dokumentace portálu a portálového rozhraní IS/STAG

Obrázek 441. Organizace dokumentace portálu a portálového rozhraní IS/STAG.