STAG (nový) — Administrátorská spuštění

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Záložka slouží pro spuštění/provedení vybraných administrátorských úkonů.

Záložka slouží pro spuštění/provedení vybraných administrátorských úkonů. Tyto úkony provádí role administrátor.

Formuláře/tlačítka pro jednoltivé úkony jsou rozloženy do několika podzáložek:

 • Nagenerovani statistiky hodnocení studentů na předmětu. Fromulář slouží pro spuštění připravy data pro zobrazení statistiky hodnocení studentů na předmětech pro Transcript of Records

 • Tisky chybových listů.  Formulář slouží pro nagenerování záznamů pro tisky chybových listů

 • Sjednocení osob.  Formulář umožňuje sloučení dvou duplicitních záznamů osoby pro stejnou osobu

 • Smazání zápisů na zrušených RA.  Formulář umožňuje provést smazání zápisů studentů na rozvrhových akcích označených jako zrušených. Seznam zápisů na zrušené akce si lze případně před smazáním nejprve stáhnout v xlsx (pro zvolený akad. rok) a prohlédnout.

 • Ostatní.  Záložka obsahuje sérii tlačítek pro možnost spuštění příslušných databázových procedur a to PR_BANKA_PAROVANI, PR_ZADOSTI_KONTROLY, PR_PRATBY, PR_ZAPISY_BURZA, PR_BANKA_ZDROJE

 • Platební brána. 

Záložka Administrátorská spuštění

Obrázek 659. Záložka Administrátorská spuštění. 

Nagenerovani statistiky hodnocení studentů na předmětu

Fromulář slouží pro spuštění připravy data pro zobrazení statistiky hodnocení studentů na předmětech pro Transcript of Records.

Popis parametrů:

Úroveň

 • Univerzita. tedy za všechny studenty

 • Fakulta.  tedy vždy za studenty určité fakulty

 • Program.  tedy vždy za studenty určitého studijního programu

 • Kombinace.  tedy vždy za studenty určité kombinace studijnich oboru

 • Kmenový obor. tedy vždy za studenty na studijních oborech, které mají shodné dvě první číslice kodu oboru

 • Obor. tedy vždy za studenty určitého studijniho oboru

Počet let - za kolik posledních uzavřených ročníků je třeba statistiku spočítat

Fakulta - možnost vygenerovat či přegenerovat jen pro studenty určité fakulty - nezávislé na tom, jaká uroveň se generuje

Typ studijního programu - Ano/Ne - zda má být pro zvolenou úroveň vypočteno ještě detailněji podle typu studijního programu studenta

Do 100% započítávat i neúspěšné - zda celek 100% maji obsahovat vsechny znamky (hodnota Ano), nebo jen úspesne znamky a neuspesne znamky jsou navic (nad 100%) a vypocitavaji se jako pocet neuspesnych znamek / pocet uspesnych znamek (hodnota Ne = default)

Rok platnosti - pro jaký akademický rok se má vytvořit. Pokud není zadáno vytvoří se pro aktuální akademický rok.

PŔÍKLADY:

 • (1).  Když zadáme Rok platnosti = 2011 (míněn akademický rok 2011/12) a Počet let = 2, potom se spočte za roky 2009/10 a 2010/11, tj. předchozí první a druhý uzavřený rok.

 • (2).  Když nezadáme Rok platnosti a Počet let = 2 a nyní probíhá ak. rok 2012/13, potom se spočte za roky 2010/11 a 2011/12, tj. předchozí první a druhý uzavřený rok.

Podle toho se potom vybírá statistika u studentu = dle jejich roku ukonceni studia na DS či dle roku kratkodobeho prijezdu či vyjezdu na ToR.

POZOR: Výstup dat pro DS a ToR z tabulky HODNOCENI_ST_NA_PR_STAT nebude fungovat, pokud pro stejnou uroveň budou vypočteny statistiky jak bez typu studijního programu, tak i s typem studijního programu. Potom se výstup bude snažit vzít vyšší úroveň. Takto může dojít až k úrovni "Univerzita" a pokud i zde bude stejná datová chyba, tak výstup nevrátí žádnou statistiku. Procedura PR_HODN_ST_NA_PR_STAT zabezpečuje, aby se toto nestalo, ale pokud budou do tabulky HODNOCENI_ST_NA_PR_STAT záznamy přidány jinak než procedurou, tak se to stát může a výběr dat pro studenta nebude fungovat správně.

Nagenerovani statistiky hodnocení studentů na předmětu

Obrázek 660. Nagenerovani statistiky hodnocení studentů na předmětu.