Ukázkoví klienti

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Tato sekce obsahuje ukázkové klienty a především reference na zdroje, které se tvorbou klientů webových služeb zabývají.

  • PHP - Balík s PHP klienty: phpclients.zip. Balík obsahuje klienty, kteří zároveň i přímo NA UKÁZKU běží v rámci aplikace webových služeb:

  • Simple - Jednoduchý, ukázkový klient zobrazující předměty a informace o nich. Používá XSLT transformaci XML -> XHTML.

  • Statistiky přijímaček - Klient obsahuje stejnou funkcionalitu jako původní "modré stránky" pro zobrazení statistik přijímacího řízení. Používá XSLT transformaci XML -> XHTML.

  • Informace o studijních programech - Klient obsahuje ukázkovou malou aplikaci v PHP pro vyhledání a zobrazení informací o studijních programech. Používá XSLT transformaci XML -> XHTML.

Webové služby typu SOAP obsahují vždy popisné WSDL, na jehož základě lze nechat mnohými nástroji vygenerovat klienta v programovacím jazyce dle vlastní volby. Několik odkazů:

Webové služby typu REST (netýká se starého REST rozhraní) obsahují vždy popisné WADL a brzy i OpenAPI, na jehož základě lze nechat mnohými nástroji vygenerovat klienta v programovacím jazyce dle vlastní volby. Několik odkazů: