Platby a jejich rekapitulace (G_STIP1)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Tato sestava pro každý předpis platby typu "Závazek" vypisuje seznam studentů na tomto předpisu, kteří v zadaném období mají mít uskutečněnou platbu a za všechny tyto studenty rekapitulaci daných plateb. Představitel fakulty zkontroluje dané platby a rekapitulaci, podepíše rekapitulaci a odevzdá do účtárny.

Vysvětlení k červenému popisu na formuláři parametrů: Při ukončování sestavy probíhá aktualizace záznamu - ke každému záznamu se uvede datum jeho vytištění, pokud je časově povolen tisk sestavy. Pokud by sestava nebyla řádně ukončena, nedošlo by k potředné aktualizaci záznamu. Datum se zapisuje jen u závazků.

Po spuštění sestavy by mělo následovat spuštění sestavy Hromadné příkazy bance (G_STIP2).

Uživatel vidí jen záznamy své fakulty.

Ovládání

 • Pokud znáte název předpisu platby, který jste si u předpisu platby zadali, máte možnost si vybrat tisknutelné předpisy pomocí této položky např, tím, že zadáte "FAV DSP%" vybere všechny předpisy plateb, jejichž název začíná "FAV DSP".

 • Je možné si vybrat druh předpisu (např. Prospěchové stipendium, Mimořádné stuipendium, ..).

 • Systém vám přednastavil zkratku Vaší fakuty, pokud chcete můžete změnit.

 • Výběr se omezuje datumy, ve kterých má proběhnout platba daného předpisu platby u daného studenta.

 • V zásadě se vybírají jen záznamy zatím neodeslané do Ekonomického informačního systému. Pokud chcete vidět i ty, kteřé již byly zaslány do EIS, změnte si daný parametr.

 • Datum zaúčtování není parametrem, který by ovlivňoval vybírané záznamy. Zde se zadává datum, které chcete na sestavu vytisknout jako datum, ke kterému jste výstup provedli.

 • Pokud je parametr Tisk sestavy časově povolen nastaven na 'A', tisknou se všechny záznamy. Pokud je parametr Tisk sestavy časově povolen nastaven na 'N', tisknou se jen záznamy, které již byly vytištěny.

 • Pokud chcete v hlaviččce za popiskem 'Za měsíc:' mít jiný měsíc a rok, než který se zobrazuje z tabulky pz_doklady_platby, použijte k tomu parametr sestavy Měsíc a rok v hlavičce zadaný ručně.

Schéma odesílání platby na účet či do pokladny

Obecný předpis Předpis studenta Má student účet Sestava

pokladna

pokladna

nezáleží

do pokladny

pokladna

pokladna - změna na účet

má účet

na účet

pokladna

pokladna - změna na účet

nemá účet

do pokladny

účet

účet

má účet

na účet

účet

účet

nemá účet

do pokladny

účet

účet - změna na pokladnu

nezáleží

do pokladny

Přístup

 • Administrátor

 • Prorektor

 • Speciální studijní referentka

 • Studijní referentka

 • Tajemník fakulty

 • Zahraniční referentka