Kolize

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Tato kapitola se zaměřuje na popis všech typů kolizí, které aplikace detekuje, hlásí a hlídá. Ukazuje, kde všude a za jakých okolností jsou kolize zobrazeny, jak jsou barevně odlišeny a jak lze složitější typy kolizí nastavovat.

Aplikace hlídá v současné chvíli 5 typů kolizí. Oproti samotné databázi IS/STAG a jejím omezením, která hlídají pouze a jen kolize rozvrhových akcí v časoprostoru, přináší další kontroly kolizí, které sice nejsou kritické (rozvrh tak do databáze uložit jde, ale vznikne kolize nějakého druhu, o které je dobře alespoň vědět). Hlídané typy kolizí jsou tyto (seřazeno intuitivně zhruba podle závažnosti):

 • Kolize v časoprostoru. Závažný typ kolize — rozvrhovou akci nelze ani uložit do databáze, protože koliduje s jinými událostmi v časoprostoru. Jinými slovy, v místnosti, kam chcete akci uložit se alespoň v jednom termínu konání akce vyskytuje i jiná událost. Termínů konání akce je obvykle více, záleží na nastavení typu týdne a rozsahu týdnů, ale akce může být i jednorázová. Kolidující událost může být jiná rozvrhová akce, přijímací řízení, blokace, zkouškový termín a další možné události v časoprostoru.

  Protože akci, která je v této kolizi, není vůbec dovoleno se uložit do databáze, je akce v aplikaci zobrazena v chybovém a neuloženém stavu — akce je tedy přesunuta do vrstvy chybných akcí (začne být červená) a protože není uložena, je v jejím levém horním rohu zobrazena velká hvězdička.

  V okamžiku, kdy pro akci najdete správné umístění bez kolize časoprostoru, podaří se již uložení do databáze a akce bude vrácena do původní vrstvy. Zmizí tedy červená barva i hvězdička.

  Barevné označení kolize časoprostoru

  Obrázek 704. Barevné označení kolize časoprostoru. 

 • Kolize v rozvrhu jednoho z učitelů akce. Každá rozvrhová akce může mít přiřazeno jednoho hlavního a libovolné množství dalších vyučujících. Každý z těchto vyučujících má ve zvoleném období (rok, semestr) nějaký svůj rozvrh, který aplikace neustále drží v patrnosti. V případě, že přesunete rozvrhovou akci na místo, kde by způsobila některému ze svých učitelů kolizi v jeho rozvrhu, jedná se o tento typ kolize.

  Barevné označení kolize rozvrhu učitele

  Obrázek 705. Barevné označení kolize rozvrhu učitele. 

 • Kolize v rozvrhu jednoho z kroužků akce. Stejný princip jako u předchozího — každá akce může mít přiřazeno libovolné množství kroužků, každý kroužek má tedy svůj rozvrh. Posuneme-li akci, můžeme některému z kroužků způsobit kolizi v jeho rozvrhu.

  Barevné označení kolize rozvrhu kroužku

  Obrázek 706. Barevné označení kolize rozvrhu kroužku. 

 • Kolize v rozvrhu jednoho ze studijních plánů akce. Tento typ kolize je již výrazně složitější a vyžaduje i vlastní konfiguraci v nástroji nastavení. Detailně je této kolizi věnována celá následující podkapitola.

  Barevné označení kolize studijního plánu

  Obrázek 707. Barevné označení kolize studijního plánu. 

 • Kolize s preferencí učitele — nemůže učit. Rozvrhová akce se nachází v čase, kdy alespoň jeden z učitelů této akce nemůže učit (na základě preferencí učitele).

  Barevné označení preference učitele — nemůže

  Obrázek 708. Barevné označení preference učitele — nemůže. 

 • Kolize s preferencí učitele — nechce učit. Rozvrhová akce se nachází v čase, kdy alespoň jeden z učitelů této akce nechce učit (na základě preferencí učitele).

  Barevné označení preference učitele — nechce

  Obrázek 709. Barevné označení preference učitele — nechce. 

 • Kolize s konzultačními hodinami učitele. Rozvrhová akce se nachází v čase, kdy alespoň jeden z učitelů této akce nemůže učit, protože má konzultační hodiny (na základě preferencí učitele).

  Barevné označení konzultačních hodin učitele

  Obrázek 710. Barevné označení konzultačních hodin učitele. 

 • Kolize s preferencí učitele — preferuje učit. Rozvrhová akce se nachází v čase, kdy alespoň jeden z učitelů této akce preferuje učit (na základě preferencí učitele). Nejedná se tedy v tomto případě o problém, ale naopak o splnění požadavku učitele. Právě proto, že tato kontrola jako jediná neznamená problém, se nikdy nezobrazuje v kroužku u rozvrhové akce.

  Barevné označení preference učitele — preferuje

  Obrázek 711. Barevné označení preference učitele — preferuje. 

Pokud nepotřebujete v daný moment hlídat některý z typů kolizí, silně doporučujeme vypnout detekci daného typu (aplikace bude o něco rychlejší). Toto lze provést v Nastavení kontrol.