Globální výsledky anket — Schéma aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Aplikace se skládá pouze z jednoho portletu. Tento portlet/aplikace slouží k zobrazení globálních výsledků ukončených anket studentského hodnocení kvality výuky.

Rozložení portletů aplikace na portálové stránce

Obrázek 559. Rozložení portletů aplikace na portálové stránce. 

  • Portlet Evaluace — statistiky: slouží k zobrazení globálních výsledků jednotlivých již uskutečněných anket. V editačním režimu tohoto portletu je pro zobrazování globálních výsledků nutné zvolit volbu Globální statistiky (mód 'global') — celkové statistiky anket SHK (do úrovně fakult)..