Parametry a Číselníky — Schéma aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

K čemu aplikace slouží, kde se nachází, rozdělení do portletů

Rozložení portletů aplikace na portálové stránce

Obrázek 426. Rozložení portletů aplikace na portálové stránce. 

Aplikace slouží k prohlížení číselníků / domén a parametrů STAGu. Aplikace je určena pro každého přihlášeného uživatele krom studentů.

Aplikace je rozdělena do 4 záložek. Jedná se o záložky Parametry IS/STAG, Filtr parametrů hromadné korespondence, Seznam parametrů hromadné korespondence, Domény / Číselníky. První tři záložky slouží k prohlížení parametrů. Poslední čtvrtá záložka slouží k prohlížení domén a číselníků.