Parametry STAGu — Schéma aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

K čemu aplikace slouží, kde se nachází, rozdělení do portletů

Rozložení portletů aplikace na portálové stránce

Obrázek 421. Rozložení portletů aplikace na portálové stránce. 

Aplikace slouží k prohlížení nastavení parametrů STAGu. Aplikace je určena pro každého přihlášeného uživatele krom studentů.