Povolování využití místnosti vlastníkem (RA0300)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Povolování využití místností jejich vlastníkem

Ovládání

Klíčový pro možnost použití místností pro časoprostorové akce je parametr VLASTNI_MIST_POVOLIT_SPRAVU. Pokud je tento parametr nastavený na N nebo nenastavený, žádná omezení neplatí a místnosti lze používat libovolně. Nastavením parametru na hodnotu A je definováno "normální použití místností" pro všechny typy časoprostorových událostí s výjimkou jednorázových akcí, pro které existuje samostatný parametr VLASTNI_MIST_POVOLIT_JEDAKCE a jejichž nastavování je popsáno v samostatném odstavci.

Normální použití místností při nastaveném parametru VLASTNI_MIST_POVOLIT_SPRAVU na A:

 • rolím Administrátor, Prorektor a Univerzitní rozvrhář se povoluje použití všech místností

 • všem rolím se povoluje použití místností ze společného fondu, které vlastní REK; Pro místnosti ve společném fondu, které nevlastní REK platí, že uživatel může k místnostem svého pracoviště a ke všem místnostem, které vlastní nadřízená a podřízená pracoviště v jeho hierarchii. Příklady:

  1. Uživatel je z katedry KPP - může použít místnosti ve spol. fondu KPP, její fakulty PDF a REK

  2. Uživatel je z fakulty PDF - může použít místnosti ve spol. fondu PDF, REK a všech kateder PDF a případně dalších podřízených pracovišť kateder

 • rolím Vyučující, Katedra a Fakutní rozvrhář se povoluje použití místností jejich pracoviště a dále všech pracovišť uvedených na záložce Další pracoviště na univerzitě formuláře Seznam osob (OS0010) u osoby spojené s příslušným uživatelským účtem

 • rolím Studijní referentka, Tajemník fakulty a Fakultní superrozvrhář se povoluje použití místností jejich pracoviště a všech podřízených pracovišť a dále všech pracovišť uvedených na záložce Další pracoviště na univerzitě formuláře Seznam osob (OS0010) u osoby spojené s příslušným uživatelským účtem

Tyto předdefinované přístupy může ve formuláři vlastník místnosti dále rozšířit takto:

 • umožnit použití místnosti konkrétnímu uživateli

 • umožnit použití místnosti pro konkrétní roli

 • určit pracoviště, jehož akce se smí do místnosti vkládat (u jednorázových akcí určit pracoviště, jehož uživatelé smí do místnosti vkládat)

 • určit uživatele a nastavit pracoviště, jehož akce smí tento uživatel do místnosti vkládat

 • určit roli a nastavit pracoviště, jehož akce smí tato role do místnosti vkládat

Kromě toho se vždy zaškrtnutím určuje, pro které typy akcí je povolení uděleno.

Výhradně

Toto speciální zaškrtávátko umožňuje nastavit, že místnost nesmí používat nikdo další, tj. omezujeme jednak normální použití místností a jednak případná další nastavení povolení přístupu, která nejsou výhradní. Více výhradních nastavení pro stejné období je možné.

Jednorázové akce

Pro jednorázové akce existuje samostatný parametr VLASTNI_MIST_POVOLIT_JEDAKCE

 • role Administrátor, Prorektor a Komerce mohou vkládat jednorázové akce bez omezení, tj. bez ohledu na nastavení parametru VLASTNI_MIST_POVOLIT_JEDAKCE

 • upravuje možnosti použití místností pro role Tajemník fakulty, Fakultní superrozvrhář, Katedra, Fakultní rozvrhář

 • je-li pro tyto role vkládání povoleno (parametr je nastaven na A nebo F), je možné navíc použít i místnosti povolené pro pracoviště ve formuláři Povolování využití místnosti vlastníkem (RA0300), tj. lze pak vkládat jednorázové akce i do cizích místností povolených pro dané pracoviště

Příklady povolení místností pro jednorázové akce

Přístup

 • Administrátor

 • Katedra

 • Prorektor

 • Studijní referentka

 • Tajemník fakulty

 • Zahraniční referentka