Správa praxí — Základní pojmy

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Základní pojmy

Aplikace slouží ke správě studentských praxí v externích organizacích.

Praxe. Základní entitou modulu je praxe, již vykonávají účastníci v rámci svých předmětů.

Místo praxe.  Místo praxe představuje organizace, ve které účastník praxi vykonává. Místo praxe může být určeno různými způsoby (dle hodnot domény PRAXE_VOLBA_STUDENTEM):

  • Student si místo praxe zadává sám. Student si místo praxe vyhledá sám a zadá ho do systému při vyplňování údajů o praxi.

  • Student si místo praxe vybírá z nabídky.  Student si vybírá z nabídky organizací, které jsou k dané praxi přiřazeny. Tyto organizace do systému zadává správce praxí na záložce Organizace nebo jsou navrhovány studenty v portletu Praxe na záložce Moje studium. Návrh místa studentem musí být schválen některým ze správců praxí. Aby se studentovi místo praxe při přihlašování nabízelo, musí být ke konkrétní praxi přiřazeno, což učiní správce praxe na záložce Praxe a podzáložce Organizace.

  • Místo praxe je studentovi přiděleno.  Správce praxí studentovi místo přidělí. U praxe lze definovat datum zveřejnění přiděleného místa.

Uživatelé modulu Praxe

K portletu Správa praxí mají přístup uživatelé s rolemi správa praxí, administrátoroperátor. S celým modulem Praxe ale pracují různé druhy uživatelů:

Účastník praxe.  Účastníkem praxe je student, který vyplnil přihlášku na praxi, ať už před zahájením praxe, nebo zpětně po jejím absolvování. Účastník si v přihlášce vyplňuje tyto položky:

  • Předmět.  Předmět, v rámci něhož praxi vykonává, musí ho mít pro daný akademický rok zapsaný.

  • Aprobace.  První a druhá aprobace. Pouze v případě studentů pedagogických oborů. Aprobace jsou studentovi automaticky vyplněny systémem.

  • Časové rozmezí.  Datum začátku a konce praxe.

  • Místo praxe.  Buď výběr z nabídky, zadání všech údajů k místu praxe, nebo si sám místo vůbec nevybírá (viz výše)

Správce praxí.  Správce praxe, popř. správce organizace je uživatel s rolí správa praxí, který definuje praxe a organizace, přiřazuje účastníky na praxe, případně účastníkům přiřazuje místa praxe. Dále přiřazuje praxím předměty, místům praxe aprobace a definuje metodiky aprobací. Při vytvoření záznamu pro praxi či organizace je daný správce automaticky označen za jejího vlastníka a má jako jediný právo ji smazat a přiřazovat další správce.

Metodik aprobace.  Metodik aprobace je uživatel s rolí vyučující, jehož akceptace výstupů praxe může být vyžadována pro její úspěšné absolvování. Metodici praxe jsou definováni správci praxí v záložce Metodici aprobací. Metodik praxe spolu s hodnotitelem předmětu pracuje s portletem Praxe na záložce Moje výuka.

Hodnotitel předmětu.  Hodnotitel předmětu je vyučující předmětu, který uděluje studentům závěrečné hodnocení, zápočty, popř. zkoušky.