Spisová služba - nastavení (SS0010)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Formulář je určen administrátorům a slouží k nastavení typu dokumentů spisové služby a číselných řad čísla jednacího.

Ovládání

V první záložce formuláře Typy dokumentů se zobrazuje seznam dokumentů, které mohou být evidované ve spisove službě. Záznamy nelze přidávat ani rušit, položkou Platnost se pouze může nastavit, které typy dokumentů se budou do podacího deníku ukládat. Pro jednotlivé typy dokumentů se dají nastavit vlastnosti jako je třída písemností, způsob odeslání, způsob vyřízení. Protože se z některých tiskových sestav může tisknout více typů dokumentů, položka Kde zobrazit určuje, v kterých sestavách se daný typ dokumentu nabízí.

Blok Přiřazené číselné řady čísla jednacího umožňuje k danému typu dokumetu přiřadit číselné řady čísla jednacího, tj. z jaké řady se má číslo jednací v podacím deníku brát.

Druhá záložka Číselné řady čísla jednacího slouží k zadávání jednotlivých číselných řad. Je možno nastavit omezení podle kterého se při vzniku záznamu v podacím deníku pro konkrétního studenta (jeho fakultu, typ studia či formu studia) nebo uchazeče (jeho fakultu, typu studia či formu studia) vybere příslušná číselná řada. Na škole může být tedy třeba jen jedna řada nebo pro každý typ dokumentu jiná a ještě jiná pro každou fakultu, typ studia a formu studia.

Maska čísla jednacího

Maska čísla jednacího určuje v jakém formátu budou automaticky generována čísla jednací na straně IS/STAG, pokud je to požadováno.

V masce je možné použít tyto znaky:

1-9,0

číslice

 

A-Z

písmena velké abecedy

 

$$$

První tři písmena z příjmení uživatele, který je uveden, že písemnost zpracovává (typicky stud. referentka). Pozor, tři výskyty jsou pevně dány - nelze uvést méně ani více.

 

/

lomítko

 

_

podtržítko

 

-

pomlčka (mínus)

 

.

tečka

 

## nebo ####

kalendářní rok

2 pozice značí roky v rámci století, 4 pozice značí celé čtyřmístné označení roku

&

fakulta studenta

 

?

pořadové číslo

v rámci masky smí být uvedeno jen jednou a to libovolný počet za sebou, počet značí kolik pozic bude pořadové číslo PEVNĚ mít a začíná se od jedničky a dopředu se doplňují nuly a přiřazuje se další jedinečná čísla v rámci ostatního textu (tj. v rámci roku a fakulty a ostatních znaků)

*

pořadové číslo

v rámci masky smí být uvedeno jen jednou a to libovolný počet za sebou, počet značí kolik pozic bude pořadové číslo MINIMÁLNĚ mít a začíná se od jedničky a dopředu se doplňují nuly a přiřazuje se další jedinečná čísla v rámci ostatního textu (tj. v rámci roku a fakulty a ostatních znaků). Smí být uvedeny bud hvězdičky nebo otazníky, nikdy ne obojí najednou

Příklad: Maska "STAG/&/####/**********/KONEC" generuje následující čísla jednací: "STAG/FAV/2012/0000000001/KONEC", "STAG/FAV/2012/0000000002/KONEC" … "STAG/FAV/2012/9999999999/KONEC"

Přístup

  • Administrátor