Co se jinam nevešlo

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Co se jinam v nápovědě nevešlo, nebo logicky nezapadlo do daného kontextu — to naleznete zde v této kapitole.

Nemožnost upravovat data zamknutá jiným uživatelem

Technologie, kterou používáme v našem "Windows" klientovi, se snaží zamezit tomu, aby nad jedním datovým záznamem mohli pracovat a souběžně dělat změny dva uživatelé. Funguje to tak, že pokud uživatel v libovolném formuláři "Windows" klienta kurzorem přijde na nějaký záznam a začne-li jej jakkoliv upravovat (například napíše jediný znak z klávesnice do nějakého políčka), aplikace okamžitě tento upravovaný záznam v systému zamkne. Je to prakticky něco jako "rezervace", tedy od daného okamžiku nemůže nikdo jiný záznam měnit (ostatní si jej mohou pouze prohlížet, ale nepodaří se jim záznam změnit či jen začít měnit). Je to ochrana toho, aby dva uživatelé si navzájem své změny nepřepsali, aniž by si toho všimli.

Problém tohoto řešení je ten, že často se stane, že uživatel danou akci ve formuláři začne, ale pak například odejde na oběd, odejde odpoledne domů a podobně. Aplikace poctivě čeká a záznam je stále zamčený. Záznamem může být něco nepodstatného, ale také to může být třeba kvalifikační práce studenta, rozvrhová akce a podobně. Je-li záznamem kvalifikační práce, nemůže pak student například doplňovat údaje o této práci v portálu či nahrávat k ní soubory. Je-li záznamem rozvrhová akce, může dojít k fatální blokaci průběhu předzápisu, protože se na akci nebudou moci zapisovat studenti (při zápisu studenta se totiž mění obsazení této akce a to je informace, která je u dané akce uložena - a její změna je taktéž zablokována).

Situaci, kdy uživatel odejde a není k sehnání, může řešit administrátor systému či databáze tak, že toho, kdo zamknutí způsobil, pomocí speciálních nástrojů ze z databáze násilím odpojí, čímž se zámek uvolní. Nicméně nelze to dělat automatizovaně a je to obecně problematická vlastnost.

Stane-li se to uživateli v portálu IS/STAG (typicky studentovi při nějaké akci), tak se to projeví dlouhou dobou odezvy systému (typicky 90 vteřin), kdy se systém snaží počkat, zda-li se zámek neuvolní. Pokud se neuvolní, vypíše portál uživateli "divnou" chybovou hlášku, že se mu nepodařilo akci provést. Tuto chybovou hláškou jsme doplnili o uživatelsky srozumitelnější informaci, nicméně bohužel neexistuje univerzální rada, co v danou chvíli uživateli poradit. Typicky se musí obrátit na studijní oddělení (největší pravděpodobnost, že na jeho záznamu někdo sedí, je studijní referentka, ale ne vždy… například v případě VŠKP to může být katedra a podobně).