Vizualizace studia

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Vizualizace studia slouží ke grafickému znázornění průběhu studijního plánu daného programu. Zobrazuje skladbu předmětů rozloženou do jednotlivých roků studia. Přitom se zároveň snaží zobrazit veškeré užitečné informace přehlednou formou, což vzhledem k množství údajů není vždy jednoduché.

Vizualizace se v portálu vyskytuje jako součást několika různých aplikací. Došlo k jejímu faktickému rozdělení do dvou samostatných aplikací, které mají společný základní princip a rozložení na stránce, ale liší se v zobrazených datech a svém umístění v portálu:

  • Vizualizace studijního plánu (VSP). Součást aplikace Prohlížení IS/STAG, entity Programy a obory. Tato část aplikace Prohlížení je uspořádána do stromové struktury a uživatel v ní postupuje od fakulty, programů a oborů ke studijním plánům, jejichž jednotlivé ročníky a předměty jsou zobrazeny právě formou vizualizace. Jedná se o nepersonalizovanou vizualizaci, nepromítá se do ní nijak studium uživatele. Jde v tomto případě o obecný zdroj informací a je viditelná i nepřihlášenému uživateli (tedy i případnému zájemci o studium).

  • Vizualizace studentova studijního plánu (VSSP). Samostatná aplikace a od vizualizace v prohlížení se významně liší tím, že zobrazuje konkrétní studijní plán daného studenta, včetně označení již splněných předmětů. V tomto směru se jedná o další variantu zobrazení již dosažených výsledků (elektronického indexu). Tato verze aplikace je dostupná v portálu dvěma skupinám uživatelů:

    • Studentům: jako podstránka Vizualizace záložky Moje studium, zobrazuje studijní plán a výsledky přihlášeného studenta. Vizualizace je rovněž použita v aplikaci Grafický předzápis, kde umožňuje studentům přehlednější orientaci a výběr předzapisovaných předmětů.

    • Studijním referentkám: jako podstránka Vizualizace záložky IS/STAG. Umožní zadání a zobrazení studijního plánu a výsledků libovolného studenta v rámci fakulty, jejíž studenti spadají pod danou referentku.