Obecné ovládání nových formulářů

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Obecné informace

 • Povinné hodnoty ve formulářích poznáme podle toho, že jsou zobrazeny tučně.

 • Když chvilku postojíme myší na položce, zobrazí se popis této položky.

 • Chybová, upozorňující i jiná hlášení se zobrazují na spodní bílé liště.

 • Pokud chceme v nějaké položce vyhledat nějakou hodnotu a jsme přepnuti do dotazovacího režimu (přes klávesu F7), nemusíme zadávat celou hledanou hodnotu. Znaky %_ nám umožní vyhledat např.

  • při zadání les% slova les, lesní, lesník apod., ale nevybere např. ples

  • při zadání %les% slova les, lesní, lesník, ale i ples

  • při zadání les_ slova lesy, ale nevybere les ani lesní

  To znamená, že znak % nahrazuje několik libovolných znaků (třeba 0 znaků) a znak _ nahrazuje právě jeden libovolný znak.

 • po kliknutí na tuto ikonu umístěnou u položky se nám zobrazí číselník se seznamem hodnot vhodných pro tutu položku. Žádné jiné hodnoty není možné do položky vkládat.

Klávesy obecně

 • Kopírování textu z položky do položky:

  • V první položce označíme pomocí myši text, který chceme kopírovat. Najedeme myší na začátek textu, stiskneme levé tlačítko myši, táhneme myš na konec textu a pustíme tlačítko myši.

  • Stiskneme klávesu CTRL, držíme a přitom stiskneme klávesu C. Potom obě klávesy pustíme.

  • Přesuneme se na místo, kam chceme text vložit.

  • Stiskneme klávesu CTRL, držíme a přitom stiskneme klávesu V. Potom obě klávesy pustíme.

  • Text se zkopíruje. Nyní už máme text v paměti počítače a pomocí kláves CTRL+V ho můžeme zkopírovat několikrát.

 • Pokud stojíme na položce do níž se vkládá datum a stiskneme klávesu F9, zobrazí se nám grafický kalendář organizovaný po týdnech. Jakmile si v něm vybereme nějaké datum, toto datum se zobrazí v položce.

 • Přesun kurzoru na další položku provedeme pomocí klávesy TAB. Přesun zpět provedeme tak, že stiskneme klávesu SHIFT, držíme ji a přitom stiskneme klávesu TAB. Potom obě klávesy pustíme.

Popis menu

AkceZákladní práce s formulářem
UložitF10Uloží provedené změny do databáze
Tisknout Vytiskne obsah obrazovky na tiskárnu
KonecEscUkončí práci s formulářem / ukončení dotazovacího režimu
EditacePráce s políčkem
VyjmoutCtrl+X Obsah políčka uloží do schránky a smaže políčko
KopírovatCtrl+C Do políčka nakopíruje obsah schránky
VložitCtrl+V Do políčka vyprázdní obsah schránky
Editovat  Otevře větší okénko pro přečtení celého obsahu políčka
BlokPráce s bloky
PředchozíCtrl+PgUp Přesun do předchozího bloku
Následující Ctrl+PgDn Přesun do následujícího bloku
ZáznamPráce se záznamy
Nahoru Přechod o obrazovku nahoru
Dolů Přechod o obrazovku dolů
VymazatShift+F4 Vymaže záznam, který je právě vkládán, nebo záznam ve výběru (nezruší ho)
PředchozíCtrl+Shift+F5, PgUp Přesun o stránku nahoru
NásledujícíCtrl+Shift+F6, PgDown Přesun o stránku dolů
PrvníCtrl+Shift+F4 Přesun na první záznam
PosledníCtrl+Shift+F7 Přesun na poslední záznam
PředchozíPřesun na předchozí záznam
NásledujícíPřesun na následující záznam
Předchozí Přesun předchozí blok
Následující Přesun na následující blok
ZrušitShift+F6Zruší záznam, který je právě editován (fyzické zrušení se provede až po uložení do databáze)
VložitF6Vloží nový záznam
DuplikovatF4 Zkopíruje předchozí záznam do nového (nejprve vložit nový F6)
Zamknout Zamkne záznam
PolePráce s políčkem
PředchozíShift+Tab Přechod na předchozí políčko
NásledujícíTab Přechod na následující políčko
VyčistitCtrl+U Vyčistí obsah políčka
DuplikovatF3 Zkopíruje obsah políčka z předchozího záznamu
DotazPráce s dotazy
VložitF7Zadat dotaz
ProvéstF8Provedení zvoleného dotazu
Poslední kritériaF7, F7 Zobrazí kritéria posledního dotazu (2krát F7)
ZrušitEscZrušení dotazu
PočetShift+F2 Zobrazí počet dotazem vybraných záznamů
WindowPráce s okny a aplikacemi
Cascade  Srovná všechna obnovená okna do kaskády
Tile  Srovná všechna obnovená okna vedle sebe
Arrange Icons  Srovná ikony aplikací v rámci okna
nápisy pod čarou  Označují aplikace, které jsou právě spuštěny
NápovědaPráce s nápovědou
NápovědaF1Nápověda - spustí nápovědní okno
KlávesyCtrl+F1 Nápověda funkčních kláves
Seznam hodnotF9 Zobrazí seznam možných hodnot (pokud existuje)
Zobrazit chybuShift+F1 Nastala-li chyba, zobrazí se v nápovědní řádce