Přesun studentů z apost. akcí (RA0130)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Přesun studentů z aposteriorní akce na rozvrhovou akci.

Ovládání

Sestava se skládá ze čtyř bloků. V prvním bloku Aposteriorní akce vybereme aposteriorní akce standardním způsobem podle libovolného výběrového kritéria.

Pro vybranou apost. akci (modře podbarvená) se v pravém horním bloku Rozvrhové akce zobrazí seznam odpovídajících rozvrhových akcí. Pokud se nenabízejí žádné rozvrhové akce, znamená to, že pro příslušný předmět, semestr a typ akce není žádná akce narozvrhovaná.

V bloku Studenti na apost. akci se vypíší všichni studenti zapsaní na zvolené aposteriorní akci. Zvolíme tedy akci, na kterou chceme studenty převést a označíme ji zaškrtnutím políčka Vyber. Tlačítkem Všechny přesuneme na zvolenou rozvrhovou akci všechny vypsané studenty. Zaškrtnutím položky Označ můžeme vybrat jen některé a ty pak přesunout pomocí tlačítka Označené. Toho lze využít hlavně v případě, že chceme studenty z jedné aposteriorní akce rozdělit do několika rozvrhových akcí daného předmětu.

Přístup

  • Administrátor

  • Katedra

  • Studijní referentka