O projektu Courseware ZČU

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Plný název projektu zníZkvalitnění přístupu k elektronickým studijním oporám (courseware) vybraných studijních programů na ZČU, a byl financován v rámci OP RLZ Opatření 3.2., spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského strukturálního fondu v letech 2006 — 2008.

Projekt se zaměřoval na shromáždění všech elektronických informací a materiálů k vyučovaným předmětům a jejich prezentaci jednotnou formou, v jednotné struktuře. Díky projektu mohou studenti jednoduchým a transparentním způsobem přistupovat k informacím o předmětech při studiu nebo v okamžiku tvorby individuálních studijních plánů, a vyučujícím je usnadněna tvorba a zpřístupnění těchto informací.

Cílovou skupinou byli studenti dvanácti vybraných bakalářských studijních programů. Do projektu bylo zapojeno šest ze sedmi fakult ZČU: Fakulta aplikovaných věd, Fakulta elektrotechnická, Fakulta filosofická, Fakulta strojní, Fakulta pedagogická a Ústav umění a designu. Základní cíl projektu, zapojení alespoň 600 předmětů, byl s dostatečnou rezervou splněn a na konci projektu mohlo z jeho výsledků těžit více než 4500 vyučujících a studentů.