Docházka studentů na předměty (GST_DOCH)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Sestava zobrazuje seznamy jmen a osobních čísel studentů na studijních programech podle rozdělení do kruhů. V hlavičce seznamu najdete vždy fakultu, kód studijního programu, typ, formu studia, kroužek a stav studia.

Ovládání

Ve formuláři parametrů vybíráte pomocí těchto parametrů: fakulta, akademický rok, kód studijního programu, forma studia, typ studia, kroužek a stav studia. Stav studia je přednastaven na Studuje.

Přístup

  • Administrátor

  • Katedra

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka