Kvalita výuky — Schéma aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

K čemu aplikace slouží, kde se nachází, rozdělení do portletů

Aplikace slouží vyučujícím k prohlížení výsledků anket hodnocení kvality výuky jejich předmětů a k interakci s respondenty anket. Pro přihlášeného uživatele je přístupná na záložce Moje výuka, na podstránce Kvalita výuky. Stránka obsahuje portlet Informace o učiteli a portlet Evaluace - Garant (S039).

Rozložení portletů aplikace Kvalita výuky na portálové stránce

Obrázek 281. Rozložení portletů aplikace Kvalita výuky na portálové stránce.