Převod ECTS (ES0200)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Formulář slouží pro převod zájemců o krátkodobé studium do STAGU.

Ovládání

Ve formuláři se zobrazí studenti přihlášení ke krátkodobému studiu. Přepínačem je možné zúžit výběr na studenty převedené nebo naopak nepřevedené do STAGU. Studentům, které označíme pro převod, se automaticky vygeneruje osobní číslo podle masky osobního čisla příslušného studijního programu. K osobnímu číslu se nakonec přidá písmeno uvedené ve formuláři jako postfix os. čísla. Tato položka může být prázdná. studenty je možné označit a převádět postupně nebo všechny najednou. Studenti, které chceme převést, musí mít nejprve přiřazen studijní plán.

V bloku Předměty studenta uvedené u příjezdu je seznam předmětů zadaných studentem. Předměty, které má skutečně po převodu zapsané jsou uvedeny v pravém bloku Predměty studenta. Předměty, které mají v levém bloku statut Normal nebo Added a nejsou zařazeny v pravém bloku, tj. student je nemá zapsané, jsou zvýrazněny a je možné je studentovi v tomto formuláři přiřadit. Předměty, které mají statut Deleted a student je naopak má zapsané, jsou zvýrazněny v pravém bloku. Předměty, které má student zapsané ve STAGu a nezapsal si je při příjezdu, je možné zkopírovat do bloku Předměty studenta udedené u příjezdu pomocí šipky v levé části bloku Předměty studenta. Předměty zapsané ve STAGu v tabulce ZNAMKY je možné studentovi odepsat z této tabulky pomocí zaškrtávátka Odepsat předmět. Přepínač v dolní části obrazovky umožňuje pro lepší přehled zobrazit rozdíl mezi předměty studentem požadovanými a skutečně zapsanými.

Přístup

  • Administrátor

  • Studijní referentka

  • Zahraniční referentka