Pohledávky a závazky studenta (G_PZ_STU)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Sestava vypisuje pro osobní číslo, příjmení a jméno

  • seznam pohledávek seřezených podle data sestupně (uvozeno písmenem 'P')

  • seznam závazků seřazených podle data sestupně (uvozeno písmenem 'Z')

U každé platby je vidět její stav - vyrovnáno, stornováno, před datem splatnosti, uhrazeno, neuhrazeno, částečně uhrazeno, přeplaceno. Na sestavu se vypisují pro každé osobní číslo tyto položky: účel platby, stav, z účtu, na účet, datum, variabilní symbol, specifický symbol, k úhradě, uhrazeno, zbývá uhradit.

Ovládání

Sestava vybírá studenty podle zadaných parametrů.

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Speciální studijní referentka

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka