STAG Informace o předmětu

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

V portletu je možno zvolit libovolný předmět z IS/STAG zadáním jeho zkratky (tj. zkratka katedry plus zkratka předmětu). Případně lze zvolit i příslušný rok varianty předmětu (implicitně je nastaven aktuální akademický rok). Jiný způsob volby předmětu funguje na principu zaslání zprávy z ostatních IS/STAG portletů, které poznáte tak, že obsahují odkazy na předměty (např. portlet s rozvrhem). Po kliknutí na zkratku předmětu se informace o zvoleném předmětu zobrazí v tomto portletu.

Nastavení portletu (editační režim)

Portlet by nemělo být třeba nijak nastavovat. Nicméně lze určit, který předmět bude zobrazován.