Programy a obory

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Entita umožňuje uživatelům zobrazit podrobné informace o studijních programech, oborech, plánech, segmentech, blocích a předmětech v detailním pohledu dle zvoleného filtru. Rozvržení předmětů do roků studia a jejich náležitost studijním blokům je zobrazena prostřednictvím modulu Vizualizace.

Programy a obory — Výběr studijního plánu

Samotné vizualizaci předchází výběr konkrétního studijního plánu. Výběr kopíruje strukturu studia tak, jak ji daná škola nabízí. Postupuje ve směru: Fakulta → Studijní program → Studijní obor → Studijní plánVIZUALIZACE (zobrazení bloků plánu a jednotlivých předmětů).

Proces výběru konkrétního studijního plánu k zobrazení

Obrázek 326. Proces výběru konkrétního studijního plánu k zobrazení. 

Programy a obory — Vizualizace plánu

Schéma a popis obrazovky vizualizace

Obrázek 327. Schéma a popis obrazovky vizualizace. 

Jedná se o nepersonalizovanou vizualizaci, nepromítá se do ní nijak případné studium uživatele. Jde v tomto případě o obecný zdroj informací a je viditelná i nepřihlášenému uživateli (tedy i případnému zájemci o studium).

Programy a obory — Vizuální pomůcky

Jelikož Vizualizace zobrazuje najednou velké množství informací, může být za jistých okolností poněkud nepřehledná; Pro lepší orientaci je doplněna o vizuální pomůcky:

  • Podsvícení vazby předmětu na blok.  Funguje obousměrně — při přejezdu myší nad bloky v seznamu i nad předměty v tabulce.

  • Trvalé zvýraznění vazby předmětu na blok. 

  • Schování / zobrazení bloků předmětů. 

Podsvícení a zvýraznění vazby bloku na předmět

Obrázek 328. Podsvícení a zvýraznění vazby bloku na předmět. 

Schování / zobrazení bloků předmětů

Obrázek 329. Schování / zobrazení bloků předmětů.