Zápis o závěr. zkoušce (AN0010)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Formulář slouží k zadávání a tisku dokumentu "Zápis o státní závěrečné zkoušce".

Ovládání

V bloku Studenti na záložce Studenti zadáme filtr pro výběr studenta. Pro stisku klávesy F8 se zobrazí záznamy studentů dle zvoleného filtru. Zobrazují se pouze studenti již převedení do modulu Absolvent. V tomto bloku není možné nic opravovat, mazat ani přidávat záznamy.

Na následující záložce Celková klasifikace se zobrazí detaily pro vybraného studenta v blocích StudentStudijní obory podle údajú v databázi. V těchto blocích nelze záznamy měnit, mazat ani vytvářet. Pokud chceme tyto údaje opravit, použijeme tlačítka Osobní data, Diplom/Vysvědčení a Komise, které slouží pro vyvolání přislušných formulářu, pomocí kterých je možné např. opravit osobní data studenta nebo zadat novou komisi, přidat její členy a j. Ve spodní části obrazovky je možné doplňovat potřebné údaje v bloku Klasifikace st.závěrečné zkoušky.Tlačítka Tisk umožní vytisknout pro studenta Zápis o st. závěr zkoušce.

Na záložce Obhajoba dipl. práce je možné vyplňovat položky týkající se průběhu obhajoby. Při vyplňování nebo opravě položky Průběh obhajoby se při stisknutí tlačítka Editace spustí jednoduchý editor FormsEd, který splňuje základní funkce všech editorů potřebné pro vkládání nebo opravu textu a kromě toho umožňuje pomocí nabídky v menu v položce Vložit vkládat speciální znaky (znaky, které nejsou na klávesnici, např. matematické či formátovací). Speciální znaky se do položky vkládají ve formátu TeX. Konečnou podobu položky pro tisk je možné si prohlédnout kliknutím na tlačítko Zobrazení textu.

Jména vedoucího a oponenta diplomové práce studenta bychom měli mít předvyplněné díky vyplnění formuláře Vysokoškolské kvalifikační práce (AN0030). Údaje můžeme změnit v záložce Vedení diplomové práce .

Státnicové předměty

Na poslední záložce Závěr. zkoušky / Rozprava je možno vyplnit průběhy obhajob jednotlivých státnicových předmětů. Vybírají se pouze předměty, které jsou zapsané v posledním akademickém roce a předměty (státnice a obhajoby) úspěšně splněné v předchozích akademických rocích. Posledním akad. rokem se myslí rok, ve kterém je vyplněné datum zápisu nebo ve kterém má student zapsané státnicové předměty.

Pořadí předmětů pro tisk lze nadefinovat ve formuláři Pořadí státnic (AN0130). Pokud není pořadí nadefinováno, tisknou se státnicové předměty v abecedním pořadí, v případě kombinace oborů se tisknou předměty navíc ještě podle pořadí oborů v kombinaci.

Tisk zápisu o Státní závěrečné zkoušce

Kliknutím na tlačítko Tisk - formát A4 se na portálu vygeneruje dokument ve formátu A4. Kromě toho lze kliknutím na tlačítko Tisk - formát A3 provést generování na papír formátu A3 - postupně na obě strany a poté papír přeložit. Pro portálový tisk musí být v parametru NOVE_TISKY nastaveno písmeno Z.

Poznámky

Uživatel s rolí katedra vidí pouze absolventy, kteří mají zadanou BP/DP práci na jeho katedře. Uživatel s rolí zapisovatel_státnic vidí a může zapisovat státnice studentům, kteří mají zadanou diplomovou práci na stejné katedře, jakou má nastavenou zapisovatel u své role nebo studují obor jehož garantující katedrou je tato katedra.

Přístup

  • Administrátor

  • Katedra

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Zahraniční referentka

  • Zapisovatel státnic