Přidělení čísel (vysvědčení, diplom, archív) (AN0070)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Formulář slouží k postupnému zpracování údajů o absolventech. Student prochází po převedení do modulu Absolvent jednotlivými stavy zpracování, zpracování je ukončeno převedením studenta do archívu.

Ovládání

Proveďte dotaz na záložce Fakulta , Studijní program nebo Obor/kombinace podle toho, jakou skupinu studentů chcete zpracovávat. V bloku Studenti se Vám zobrazí všichni studenti převedení mezi absolventy. Nyní můžete jednak hromadně doplňovat studentům údaje a jednak je postupně připravit pro tisk.

Hromadné doplnění údajů

Do políček vlevo od tlačítka Přiděl vyplňte údaje, které chcete studentům hromadně doplnit. Zaškrtnutím označte studenty, kterým chcete tyto hodnoty přidělit. Tlačítko Přiděl je nyní přístupné. Klikněte na něj a označeným studentům se doplní připravené údaje. Vše uložte.

Příprava studentů pro tisk

Kliknutím na volbu Vybrat jen pro akci se v bloku Studenti vždy zobrazí pouze ti studenti, se kterými lze vybranou akci provést. Po označení studentů se zpřístupní tlačítko Proveď. Klikněte na něj a s označenými studenty se provede vybraná akce. Zároveň dojde k obnovení obsahu bloku Studenti. To znamená, že označení studenti zmizí, protože vybraná akce s nimi již byla provedena.

Lze provést tyto akce:

Studijní referentka

 • Převod do zálohy

  • odložení některých studentů pro pozdější zpracování (např. odklad státních zkoušek)

  • automaticky se sem převedou studenti, kterým je ukončeno studium bez absolvování

 • Převod ze zálohy

  - vrácení studentů ze zálohy pro další zpracování

 • Přidělení čísla vysvědčení

  - provede se přidělení čísla vysvědčení směrem od posledního přiděleného čísla, předtím jsou přidělena případná dříve stornovaná čísla

 • Storno čísla vysvědčení

  - provede se odebrání čísla vysvědčení označeným studentům, stornovaná čísla jsou uchována pro pozdější použití

 • Uvolnění pro přidělení diplomu

  - poslední akce, kterou je třeba provést v tomto formuláři před tiskem. Správce systému má nyní možnost takto uvolněným studentům přidělit čísla diplomu a provést tisk vysvědčení a diplomu.

 • Odvolání práva pro přidělení diplomu

  - použije se v případě, že student ještě nemá být tištěn a už byl uvolněn (nejspíše omylem) pro přidělení čísla diplomu

 • Přidělení arch. čísla

  - tato akce se provádí po vytištění diplomu a vysvědčení. Studentům je přiděleno archivní číslo a automaticky je ukončen poslední rok studia - je vloženo datum ukončení, kód ukončení 1 a nastaven příznak Absolvent. Tím je jejich zpracování zcela dokončeno a standardně se přestanou ve formulářích absolventa zobrazovat. Pokud je chcete zobrazit, zaškrtněte volbu včetně archívu ve spodní části formuláře. Archivované studenty nelze označit a provádět s nimi další akce.

  V případě zaškrtnutí Při převodu do archívu doplnit titul se doplní u osoby získaný titul, pokud je stávající titul prázdný. Kromě toho se provádí aktualizace původního titulu Bc. na Ing. nebo Mgr. nebo MgA. a původního titulu BcA. na Mgr. nebo MgA. Stejným způsobem se titul doplní i u dalšího studia dané osoby v absolventovi (případ souběžného studia), pokud u tohoto studia dosud není přidělený diplom.

Administrátor

 • Přidělení čísla diplomu

  - provede se přidělení čísla diplomu. Od této chvíle lze provést ostrý tisk vysvědčení a diplomu pomocí sestavy Diplomy, vysvědčení - výstup do TEXu (Z_VD_TEX). Přidělení čísla diplomu se provede směrem od posledního přiděleného čísla, předtím jsou přidělena případná dříve stornovaná čísla.

 • Storno čísla diplomu

  - provede se odebrání čísla diplomu označeným studentům, stornovaná čísla jsou uchována pro pozdější použití.

Zpřístupnění dalších akcí lze provést vložením odpovídajících záznamů do tabulky ABN_NASL_STAV, vkládá se požadovaná funkce (akce), do položky role se vkládá hodnota AD, PR či SR (administrátor, prorektor, stud. referentka) a číslo počátečního a cílového stavu. Všechny záznamy se pak pro danou roli objevují v seznamu jen pro akci.

Druhý diplom

Umožňuje řešit případy, kdy studenti nemají dokončené středoškolské vzdělání nebo nemají žádný doklad o dokončeném středoškolském vzdělání a je jim vytišten diplom a dodatek diplomu, ovšem bez titulu. Po doložení středoškolského vzdělání je třeba tisknout nové diplomy s příslušnými tituly. Kliknutím na tlačítko Druhý diplom se zazálohují původní údaje týkající se diplomu a absolvent je převeden do stavu pro přidělení nového čísla diplomu. Pak se mu již může obvyklým způsobem přiřadit nové číslo diplomu a vytisknout nový diplom s tímto číslem a příslušnými tituly.

Poznámky

Z formuláře si lze pomocí tlačítek Prohlížení vysvědčení, Prohlížení diplomu zobrazit a upravit detailní informace pro vysvědčení a diplom vybraného studenta.

Schéma přípravy absolventů pro tisk vysvědčení a diplomů

Přístup

 • Administrátor

 • Prorektor

 • Studijní referentka

 • Zahraniční referentka