Hromadné zadávání výsledků ze SŠ (PJ0059)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Zadávání výsledků vybraných předmětů ze střední školy.

Ovládání

V bloku Obor studia - kombinace zadáme filtr pro výběr oboru a vybereme ho. Není zde možné mazat, přidávat, ani upravovat záznamy.

Ve druhém bloku Výsledky uchazeče se zobrazí všichni uchazeči, kteří jsou přihlášeni na vybraný obor. Můžeme nastavit kritérium, podle kterého chceme uchazeče třídit. Vybrané uchazeče lze omezit dalším dotazem. V pravé části vidíme seznam přednastavených předmětů ze střední školy, který je shodný pro všechny uchazeče. K daným předmětům dopíšeme známky ( Hodnota). Žádné jiné pole z bloku nelze zadávat, měnit ani mazat. Po zadání známky posledního předmětu se automaticky přesuneme na první předmět dalšího uchazeče.

Po kliknutí na tlačítko vedle rodného čísla se pro aktuální záznam (modře podbarvený) vyvolá formulář Zadání uchazeče po oborech (PJ0020), zobrazující detailní informace o uchazeči a jeho výsledcích.

Tento formulář je modifikací formuláře Podle oboru po předmětech (PJ0050)

Přístup

  • Administrátor

  • Katedra

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty