Certifikáty (AN0062)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Formulář slouží k prohlížení certifikátů a tisku jejich duplikátů.

Ovládání

Na záložce Studenti v blocích StudentCertifikátový program zadáme filtr pro výběr studenta. Po stisku klávesy F8 se zobrazí záznamy studentů dle zvoleného filtru.

Vybraní studenti v první záložce se nám zobrazí v horním bloku, kde se mezi nimi můžeme snadno pohybovat při prohlížení dalších záložek.

V záložce Certifikát se zobrazí detail pro vybraného studenta z první záložky. Naprostá většina dat se přednastaví ze studijní agendy. Prakticky se nastavují pouze položky Dne = datum vystavení dokumentu (mělo by být shodné s datem vystavení diplomu, protože se jedná o jeho součást) a  Celková známka.

V poslední záložce Závěr. zkoušky / Závěr. práce se zobrazují předměty, které má student zapsané a tyto předměty jsou typu závěrečné certifikátové zkoušky. Je zde možné zapsat data o závěrečné práci Název závěrečné práce, Průběh obhajoby, Dne = datum složení, S prospěchem, V jazyce.

U položky Název závěrečné práce může uživatel využít možnosti vložit text pomocí tlačítka Editace, kteým vyvolá editor FormsEd. Ten splňuje základní funkce všech editorů potřebné pro vkládání nebo opravu textu a kromě toho umožňuje pomocí nabídky v menu v položce Vložit vkládat speciální znaky (znaky, které nejsou na klávesnici, např. matematické či formátovací). Speciální znaky se do položky vkládají ve formátu TeX. Konečnou podobu položky pro tisk je možné si prohlídnout kliknutím na tlačítko Zobrazení.

Tisk certifikátu

Kliknutím na tlačítko Certifikát v příslušné záložce se v TeXu zobrazí konečná podoba dokumentu a je zde možno ho i vytisknout. Pro výběr některých údajů je nutné znát rok ukončení studia, pokud není ještě student převeden mezi absolventy, považuje se za rok ukončení studia rok ukončení certifikátu. V případě, že ani rok ukončení certifikátu není vyplněn, sestavu nelze vytisknout.

Tisk zápisu o certifikátové zkoušce

Kliknutím na tlačítko Zápis - formát A4 se v TeXu zobrazí konečná podoba dokumentu a je zde možno ho i vytisknout. Kromě toho lze kliknutím na tlačítko Zápis - formát A3 provést tisk na papír formátu A3 - postupně na obě strany a poté papír přeložit.

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka