Archivace obsahu Courseware

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Archivace obsahu Courseware

Obsah předmětu (zveřejněné dokumenty, diskuse, …) se během jeho výuky vyvíjí. Studenti, kteří daný předmět studovali na začátku svého studia a potřebují se učit na státnice, v CW často najdou předmět, který obsahuje jiné studijní materiály, než ze kterých se učili. Vznikl tedy archív předmětů, do kterého se ukládají předměty podle jednotlivých ak. roků. Archivace se skládá ze dvou komponent:

  • Skript zálohující obsah předmětů

  • Webová aplikace, která umožňuje tyto zálohy procházet

Záloha předmětu

Courseware umožňuje provést záloha předmětu do jeho statické kopie. Během zálohy předmětu se ukládají:

  • Všechny stránky a podstránky předmětu. Stránky jsou ukládány pod speciálním uživatelem a obsahují metadata, které využije aplikace je schopen využít

  • Všechny dokumenty předmětu

  • Obsah diskuze předmětu

  • XML export předmětu — vytváří se podle něj navigace a získávají přístupová práva

Zálohu předmětu lze spustit ze správce předmětu. Automaticky se provádí před migrací předmětu na nový ak. rok.

Archiv předmětů

Data, která vznikla při záloze předmětů, je potřeba uživatelům zobrazit. Archiv je obecně přístupný všem přihlášeným uživatelům. Při zobrazení je tak nutno brát v potaz přístupová práva k jednotlivým stránkám a dokumentům, která byla nastavena v době zálohy. Student předmětu tak uvidí všechny stránky a dokumenty. "Obyčejný" uživatel jen ty, které mají nastavenou viditelnost pro přihlášené uživatele. Archiv používá stejné grafické téma jako Courseware.

Odkaz na archív najdete na hlavních stránkách Coursewaru. Ze stránek předmětu se dostanete na jeho archivované verze. Archív je dostupný až po přihlášení.