Přehled přijímacích oborů zapsaných uchazečem (GPR_DET1)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Přehled přijímacích oborů zapsaných uchazečem

Ovládání

Sestava tiskne pro přednastavené výběrové parametry jmenný seznam uchazečů včetně jejich univerzitního čísla a přijímací studijní programy a obory, na které se hlásí. Řazeno podle abecedy.

U dalších parametrů lze zadat, zda se mají v sestavě vybírat nebo ne (výběrem A/N), podle aktuálního výběru se tisknou u studenta příslušné informace o oboru.

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Přijímací řízení

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty