Portlet pro dokumenty

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Portlet umožňuje ukládat soubory libovolného[3] typu do Courseware a nabízet je čtenářům stránek formou odkazu. Dále umožňuje vytvářet seznam odkazů na další zdroje na internetu a sloužit jako tzv. bookmark.

Portlet pro dokumenty

Obrázek 816. Portlet pro dokumenty. 

Správa souborů

Manipulace se soubory či odkazy vloženými do portletu (přidání, úprava a odstranění) se provádí v editačním režimu (viz Režimy portletů a práce s nimi).

Portlet má dvě části, horní slouží k přidání nového nebo úpravě existujícího souboru nebo odkazu a dolní pak obsahuje seznam všech vložených souborů a odkazů. Dokumenty jsou v portletu zobrazeny v pořadí, v jakém byly přidány; pořadí dokumentů lze měnit buď pomocí šipek, které jsou u každého dokumentu v dolní části portletu zobrazeny, nebo jednoduše přetažením dokumentu na správnou pozici myší.

Pro každý soubor / odkaz lze určit skupinu uživatelů, kteří k němu budou mít přístup:

  • Veřejný, viditelnost aktuality není nijak omezena.

  • Pro přihlášené, aktualitu vidí pouze uživatelé přihlášení do portálu (tedy všichni studenti a zaměstnanci univerzity).

  • Studenti předmětu, aktualitu vidí pouze studenti, kteří mají předmět v aktuálním akademickém roce zapsaný.

  • Editoři předmětu.

Dále lze souborům i odkazům nastavit dobu publikace (od kdy bude dokument viditelný) a datum vypršení (expirace, do kdy bude viditelný).

Kromě souborů a odkazů existuje v portletu speciální typ, oddělovač, který slouží jen a pouze pro vizuální členění dokumentů a nenese žádný obsah.

Pořadí dokumentů lze měnit šipkami, které se nacházejí u každého dokumentu. Nebo můžete použít drag and drop a přesunout dokumenty tažením myši. Takto lze i vkládat nové dokumenty. Stačí přetáhnout požadovaný dokument z používaného správce souboru do označené oblasti portletu. Automaticky se pak nahraje nový dokument do portletu a vyplní se základní metadata, která pak můžete upravovat. Tato funkce je podporována ve většině moderních prohlížečů. Příklad použití najdete v přiloženém videu.

Správa souborů — editační mód portletu

Obrázek 817. Správa souborů — editační mód portletu. 

Get Adobe Flash player

Práce s dokumenty — vložení dokumentů, změna pořadí, drag and drop (přetažení myší)[3] Maximální velikost souboru je v současnosti omezena na 50 MB.