Webové služby nad IS/STAG

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Ve studijním informačním systému IS/STAG je uloženo mnoho užitečných informací, které jsou veřejně přístupné například přes nativního klienta, webové stránky či portál. Všechny tyto výstupy jsou ale orientovány na uživatele-"lidi". Stále častěji se ale objevují požadavky na možnost získání informací z IS/STAG automatizovaně a ve strojem zpracované podobě. Obecně lze říci, že je třeba, aby IS/STAG měl další rozhraní, které bude sloužit k jeho integraci s dalšími počítačovými systémy. Příkladem těchto dalších (externích) systémů jsou:

  • Výstupy z IS/STAG v různých formátech.  Většina služeb podporuje výstupy přímo do formátu XLS (Microsoft Excel), CSV (obecně textový soubor), část služeb podporuje výstup do kalendářového formátu iCal (ICS) — například různé rozvrhy. Hodí se tedy kdykoliv je potřeba získat čistý výstup dat z IS/STAG — jinak, než jako HTML stránku například v portálu.

  • Webové stránky kateder.  Existují požadavky kateder, které si na své WWW stránky chtějí umístit například seznam svých předmětů, učitelů, rozvrhů, studijních programů či třeba obhájených diplomových prací. Tyto informace jsou v IS/STAG uloženy a jsou v něm vždy aktuální. WWW stránky kateder by tedy měly mít možnost si třeba jednou za den z IS/STAG stáhnout aktuální data a ta pak zobrazovat.

  • Místní evidence známek, zápočtů.  Několikrát jsem se setkal s tím, že vyučující mají svůj vlastní místní systém například na evidenci bodů z písemek či zápočtů ve svých předmětech. Může se jednak o prostý soubor v Excelu či o celou databázi. Po skončení semestru je však nutné známky a zápočty nějak zapsat do IS/STAG. Dříve se seznam vytiskl, dal sekretářce a ta přepisovala. Nyní je možné známky pomocí určené Webové služby zapsat přímo do IS/STAG.

  • Obecně napojení na Excel Většina informací, které kolují mezi IS/STAG a okolím, je ve formě tabulky — seznamu nějakých položek. Je tedy možno jej otevřít, upravovat a ukládat v Excelu, což je program který má dnes každý kancelářský uživatel. Typicky například tajemníci fakult mají nyní možnost stáhnout si informace o ubytování na kolejích, upravit údaje v Excelu a nahrát výsledný soubor zpět do IS/STAG, čímž se data aktualizují.

Popis možností exportu z portálového rozhraní IS/STAG