Webové služby nad IS/STAG

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

V informačním systému IS/STAG je uloženo mnoho užitečných informací, které jsou uživatelům dostupné například prostřednictvím nativního klienta, webových stránek či portálu. Dalším způsobem, kterým lze přistupovat k datům v IS/STAG, je rozhraní webových služeb. Toto rozhraní je zaměřeno především na propojení IS/STAG s jinými informačními systémy, externími webovými stránkami, mobilními aplikacemi a dalšími počítačovými systémy.

Modul webových služeb nad IS/STAG však neobsahuje pouze tato, velmi "technická" rozhraní, která běžný uživatel nedokáže použít. Součástí modulu je i jednoduché uživatelské rozhraní, které umožňuje uživatelům procházet seznam existujících služeb, prostřednictvím formulářů na webové stránce zadávat jejich parametry a služby vyvolávat. Protože modul umí výstupní data ze služeb převádět do mnoha výstupních formátů (viz dále), například i do tabulek v Excelu, může být jeho využití užitečné i pro běžné uživatele.

Všem uživatelům a vývojářům, kteří hodlají aktivně využívat rozhraní webových služeb nad IS/STAG velice doporučujeme, aby se zaregistrovali do mailové konference a získávali tak neustále aktuální informace týkající se vývoje aplikace.