Celkové výsledky studia (Z_UKON)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Celkové výsledky studia

Tato sestava je výběhová. V současné době aktualizujeme jen sestavu Celkové výsledky studia - graficky (g_ukon), která vychází ze znakové sestavy z_ukon.

Zápisové propustky a seznam nesplněných předmětů později nevykonaných jsou doplněny jen do sestavy g_ukon.

Ovládání

Sestava se používá jako přehledová u státních zkoušek.

Při výběru je nutné nastavit Ročník od tak, aby vyjela pouze skupina studentů končících studium, tj. typicky zadat pro bakalářské studium hodnotu 3, pro magisterské hodnotu 5. Záleží samozřejmě na tom, jak mají požadovaní studenti nastavený standardní rok studia na první straně evidenční karty.

Parametr Předmět - Pracoviště a Předmět - Zkratka je třeba zadat v případě, že chcete vybrat jen ty studenty, kteří mají tento předmět zapsaný právě v tom akad. roce, který je zadán ve formuláři parametrů.

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka