Převod e-přihlášky do přijímacího řízení (PJ0025)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Formulář umožňuje údaje vložené uchazeči pomocí webové E-přihlášky nakopírovat do modulu přijímacího řízení

Ovládání

Vyhledejte uchazeče pro příslušný rok (zadává se v pravém dolním rohu, přednastavuje se dle parametru EPR_PRELOM_ROKU). Zaškrtněte e-přihlášky, které chcete převést do modulu přijímacího řízení. Klikněte na tlačítko Převést a označení studenti se do modulu přijímacího řízení nakopírují. Pokud kopírujete osobu, která se již v přijímacím řízení nachází, zaktualizují se její osobní údaje podle údajů vyplněných na e-přihlášce. Pozor - aktualizace osobních údajů se v daném roce provádí pouze při převodu první e-přihlášky! Jedinou výjimkou jsou údaje o přechodné adrese a e-mailu, které se při změně aktualizují automaticky ihned na všech dalších místech bez ohledu na to, kdo změnu provedl. V případě e-mailu u studenta se aktualizace provede pouze v případě, že není blokována nastavením parametru PR_OSUD_UCHA_STUD.

oložky stav, kvalifikátor občanství, místo a stát narození, rodné příjmení a tituly se z e-přihlášky do přijímacího řízení nepřenáší (protože se již v e-přihlášce nevyžadují). V případě vkládání záznamu s os. údaji se tedy tyto položky nastaví prázdné a v případě aktualizace již existujícího záznamu se jejich hodnota nemění.

Označení uchazeče se provádí pomocí checkboxu vedle příjmení uchazeče. Uchazeče lze vybrat jednotlivě, nebo je pro hromadné označení všech vybraných uchazečů možné použít tlačítka Označit vše a Odznačit vše.

U označených studentů lze také hromadně nakopírovat předvyplněné hodnoty položek D. doručení, Kompletní kliknutím na tlačítko Kopírovat.

Lze se přepínat mezi zobrazením všech, převedených (záznamy jsou podbarveny žlutě), nepřevedených nebo nenabízených (nepřevedené e-přihlášky, u kterých je nastaven příznak nenabízet pro převedení) e-přihlášek.

Zaškrtnutím Nějaké soubory neschválené lze zobrazit pouze uchazeče, kteří mají nějaké schvalované soubory a všechny ještě nejsou schválené.

Zaškrtnutím Všechny soubory schválené lze zobrazit pouze uchazeče, kteří mají nějaké schvalované soubory a všechny jsou schválené.

Zaškrtnutím Uchazeč má více plateb lze zobrazit pouze uchazeče s více než jednou platbou (další platby např. za uznání zahr. vzdělání).

Zobrazit kliknutím na tlačítko Det.-uch. formulář Zadání uchazeče jednotlivě (PJ0021) a provádět další úpravy lze pouze u převedených uchazečů.

Kliknutím na tlačítko Det. E-př. lze zobrazit detailní informace o uchazeči z e-přihlášky

Kontrola plateb

Kliknutím na tlačítko Platba se zobrazí formulář Pohledávky a závazky studenta/uchazeče (PZ0030), ve kterém lze zkontrolovat platby a provést případné ruční přiřazení platby.

Platba za uznání předchozího zahraničního studia

Kromě platby za e-přihlášku může být stanovena platba za uznání předchozího zahraničního studia. Uchazeči s touto platbou jsou vypsáni modrým písmem. To, jakým způsobem bude tato platba hrazena, se určuje nastavením parametru EPR_PREDCH_VZDELANI_PLATBA.

Tisk e-přihlášek

Nastavením parametru PJ0025_FORMAT_TISKU lze určit, pro jaký formát se tisk provede, není-li parametr nastaven, tiskne se ve formátu A3.

Kliknutím na tlačítko Tisk lze vytisknout odpovídající elektronickou přihlášku, nespouští se formulář parametrů.

Kliknutím na tlačítko Hromadný tisk lze vytisknout zaškrtnuté elektronické přihlášky, spouští se formulář s parametry tisku.

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty