Počty přihlášek podle studijních programů (G_PR_PPR)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Sestava obsahuje tři součtové sloupce:

Všechny e-přihlášky. Všechny e-přihlášky podané uchazeči pomocí portálové aplikace E-Přihláška

Převedené e-přihlášky a papírové přihlášky. Všechny e-přihlášky převedené ve formuláři Převod e-přihlášky do přijímacího řízení (PJ0025) a všechny papírové přihlášky vložené ve formulářích Zadání uchazeče po oborech (PJ0020) nebo Zadání uchazeče jednotlivě (PJ0021).

Zaplacené přihlášky. Všechny zaplacené e-přihlášky a papírové přihlášky

Ovládání

Nastavením parametru sestavy lze vybrat, zda počty uchazečů se zobrazují po oborech nebo po kombinacích.

Přístup

  • Administrátor

  • Management

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty