Absolvent — Schéma aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

K čemu aplikace slouží, kde se nachází, rozdělení do portletů

Aplikace slouží škole k evidenci svých (i již dávno promovaných) absolventů, absolventům slouží k jejich vzájemné komunikaci.

Služby sítě klubu absolventů jsou primárně určeny pro registrované absolventy. Veřejně dostupná je pouze služba Vyhledávání, která umožňuje vyhledat veškeré absolventy dané univerzity.

Aplikace se nachází na záložce Absolvent a sestává z těchto stránek: