Předzápisové kroužky — popis entity

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Umožňuje vyhledat kroužek podle položek Kód kroužku, Ak.rok, Fakulta, Ročník, Místo výuky.

Pro zúžení výsledků při vyhledání je k dispozici rozšířený filtr, který nabízí položky Studijní program, Obor a Kombinace.

Je nutné zadat alespoň jeden údaj do formulářových položek Kód kroužku, Ak.rok, Fakulta, Ročník, Místo výuky, Studijní Program, Obor nebo Kombinace.

Pro pomoc při výběru údajů do filtru je k dispozici dohledávač u položek Kód kroužku, Studijní program, Obor a Kombinace.

U každého kroužku lze zobrazit následující údaje:

  • Základní údaje. Proklikatelná je položka Obs/max, která odkazuje na seznam studentů na kroužku.

  • Seznam studentů. Studenti daného kroužku. Proklikatelná je položka Příjmení, která vede na podrobnější informace o studentovi.

  • Rozvrh. Rozvrh kroužku v tabulkovém nebo grafickém formátu. Proklikatelné údaje vedou na patřičné entity v prohlížení. Filtrovat lze dle Ak. roku a semestru.