ZAPIS_O_SZZ - Zápis o státní závěrečné zkoušce

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Původní dokumentace je k dispozici zde https://is-stag.zcu.cz/napoveda/win-klient/modul_Z_ZZ_TEX.html.

Generování elektronické verze Zápisu o státní závěrečné zkoušce v Zapisovateli státnic

Od září 2021 podporuje IS/STAG možnost generování elektronicky podepsaných / pečetěných dokumentů z modulu reportů. Zprovoznění této funkcionality je ale poměrně složité, už jen proto, že vyžaduje součinnost až čtyř různých vzájemně nezávislých (ale vzájemně propojených) systémů - IS/STAG, modulu QSign od firmy Marbes, HSM modulu RemSig CESNETu a (volitelně ale doporučeně) i spisové služby. Následující návod slouží administrátorům jako komplexní seznam nastavení a úkonů, které je třeba zařídit, aby tato funkce byla k dispozici:

 • Zprovoznit externí modul pro elektronické podepisování .  Nejsložitější část celé operace. Je třeba nainstalovat, zprovoznit, nakonfigurovat a spravovat externí software, se kterým umí být IS/STAG propojen a který provádí elektronické podepisování/pečetění. Odkazy: dokumentace pro administrátory, dokumentace pro zákazníky, dokumentace k el. podepisování v modulu reportů v portálu.

 • Parametr ZUS_ELEKTRONICKY_ZAPIS_SZZ .  Tento parametr slouží k zapnutí funkcionality elektronického zápisu o SZZ (tj. zda umožnit v Zapisovateli u státnic výstup elektronického zápisu o státní závěrečné zkoušce). Vzhledem k velkému množství parametrů použitých v zobrazování komisí a zkoušejících na zápisu o szz u jednotlivých škol, je potřeba zadat požadavek na tyto úpravy v šabloně do RT systému. Ale obecně předpokládáme tyto změny oproti klasickému zápisu o szz:

  • na první straně je odstraněna (pokud se používá) kolonka Za úplnost odpovídá.

  • na straně s obhajobou jsou odstraněny (pokud se používají) kolonky pro podpisy komise a zkoušejících.

  • na stranách s předměty a na poslední souhrnné straně zápisu jsou odstraněny kolonky pro podpisy komise a zkoušejících, na poslední straně zůstává jméno předsedy komise.

  • zobrazení textu v patičce poslední strany podle parametru - víz dále.

 • Parametr EL_PECET_INFO_TEXT .  Tento parametr nastavíte na text, který chcete mít na zápisu o szz v případě pečetění namísto běžného "Razítko, podpis". Text se zobrazuje v patičce poslední stránky.

 • Konfigurace parametrů, které může student volit sám .  V sekci uživatelské nastavení v modulu reportů (přepnuti na roli administrátora) musíte nakonfigurovat uživatelské nastavení pro datový výstup "/reports/zapis_o_szz/zapis_elektronicky" (respektive lze jej vyhledat i zadáním části názvu "Zápis o státní závěrečné zkoušce - elektronický")Vytvořte nový záznam či upravte již existující. Určete tedy, které formulářové položky (=parametry reportu) umožníte studentům si zvolit a které budou nastaveny napevno (a případně jak). Uživatelskou roli a fakultu asi nechte prázdné, aby to fungovalo pro kohokoliv, kdo aplikaci zapisovatele státníc používá.

 • Platnost typu dokumentu .  Chcete-li, aby byl výstup do spisové služby, tak ve formuláři SS0010 (Spisová služba - nastavení) najít typ dokumentu "Tisk zápisu o státní závěrečené zkoušce" a nastavit mu platnost na "A".